50%
تخفیف

آرماتور فولاد گالوانیزه (Galvanized steel reinforcement)

آرماتور فولاد گالوانیزه Galvanized steel reinforcement چکیده خوردگی آرماتورهای فولادی در بتن مسئله ­ای جدی است که به دوام و…

77,900 تومان
70%
تخفیف

آلیاژ نیکل – مولیبدن مقاوم به خوردگی

آلیاژ نیکل – مولیبدن مقاوم به خوردگی Corrosion resistant nickel-molybdenum چکیده آلیاژ طراحی شده در حوزه آلیاژهای مقاوم در برابر…

20,500 تومان
75%
تخفیف

آنالیز تخلخل و رفتار اکسیداسیون پوشش YSZ و YSZ/LaPO4

آنالیز تخلخل و رفتار اکسیداسیون پوشش YSZ و YSZ/LaPO4 Porosity analysis and oxidation behavior of plasma sprayed YSZ and YSZ/LaPO4…

21,900 تومان
75%
تخفیف

آندایزینگ آلومینیوم AA 7050 و مقاومت به خوردگی آلیاژ AA 7050

آندایزینگ آلومینیوم ۷۰۵۰ AA و مقاومت به خوردگی جوش های اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ AA 7050 Anodising and Corrosion resistance of…

30,900 تومان
75%
تخفیف

احیا اکسید نیکل توسط کربن (Reduction of nickel oxide by carbon)

احیا اکسید نیکل توسط کربن Reduction of nickel oxide by carbon چکیده نرخ واکنش ذرات میکروسایز NiO معادل با ذرات…

11,500 تومان
75%
تخفیف

استفاده از پوشش های فوق آبگریز به عنوان یک سد خوردگی

استفاده از پوشش های فوق آبگریز سد خوردگی: مقاله مروری Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review…

48,550 تومان
75%
تخفیف

اکسیداسیون سیستم های پوشش آلومیناید نیکل در فشار جزیی پایین اکسیژن

مراحل اولیه ی اکسیداسیون سیستم های پوشش پیوند آلومیناید نیکل در فشار جزیی پایین اکسیژن First Stages of Oxidation of…

21,000 تومان
50%
تخفیف

ایجاد پوشش ضد خوردگی با کپسوله کردن مولیبدات روی

ایجاد پوشش ضدخوردگی هوشمند با کپسوله کردن مولیبدات روی در نانو محفظه ها به منظور حفاظت در برابر خوردگی فولاد:…

66,900 تومان
50%
تخفیف

بازدارنده خوردگی آلی با استفاده از کره های توخالی کربن پایه گرافن

بازدارنده خوردگی آلی با استفاده از تولید و مشخصه یابی کره های توخالی کربن پایه گرافن Fabrication and characterization of…

79,900 تومان
75%
تخفیف

بررسی رفتار خوردگی پوشش سرامیک فلز پاشش شده گرمایی

بررسی رفتار خوردگی پوشش سرامیک فلز پاشش شده گرمایی روی فولاد نرم به وسیله طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی Corrosion behavior…

35,500 تومان
50%
تخفیف

بررسی زمان آندایزینگ بر خوردگی آلومینیوم خالص تجاری

بررسی زمان آندایزینگ و حالت های پالس ولتاژ بر رفتار خوردگی آلومینیوم خالص تجاری Investigation of anodizing time and pulse…

59,500 تومان
75%
تخفیف

تأثیر عملیات حرارتی بر خوردگی جوش فولاد زنگ نزن ۶۳۰ (۱۷-۴PH)

تأثیر عملیات حرارتی پس از جوشکاری بر روی خوردگی گالوانیک جوش GTAW از جنس فولاد زنگ نزن ۶۳۰ (۱۷-۴PH) در…

30,000 تومان