75%
تخفیف

دیرگدازهای پایه کربنی (Carbon based refractories)

دیرگدازهای پایه کربنی carbon based refractories چکیده دیرگدازهای پایه کربنی یا حاوی کربن به دلیل خواص منحصر به فردی همچون…

52,000 تومان
50%
تخفیف

نانوفناوری در دیرگدازهای ریختنی (Nanotechnology in castable refractory)

نانوفناوری در دیرگدازهای ریختنی (بی شکل) Nanotechnology in castable refractory چکیده بتازگی، پژوهش نانوفناوری در دیرگدازها مورد توجه زیادی قرار…

76,900 تومان
70%
تخفیف

کوره فرآوری پلاسما (Plasma smelting furnace)

کوره فرآوری پلاسما – اختراع US3828107 Plasma smelting furnace چکیده اختراع حاضر یک کوره فرآوری پلاسما را آشکار می کند…

19,500 تومان