73%
تخفیف

بازرسی دیگ بخار با استفاده از ربات LS-01

استفاده از ربات LS-01 برای بازرسی کلکتور (شاه لوله، هدر) دیگ بخار Robot for Boiler Header Inspection “LS-01” چکیده در…

16,000 تومان
75%
تخفیف

مهارت های مرتبط با برنامه ریزی و ساخت ربات صنعتی

مهارت های مرتبط با ربات برای ساخت و تولید: از مفهوم تا استفاده صنعتی Robot skills for manufacturing: From concept…

40,500 تومان