75%
تخفیف

استفاده از فلز و کانی فلز در دوران عصر حجر …

فلزات و کانی های فلز در دوران عصر سنگ (حجر ۳۵۰۰ تا ۸۰۰۰ سال پیش) Metals and ores in the…

17,500 تومان
75%
تخفیف

انحلال نیتروژن در مذاب فلز و سیلیکات در فشار و دمای بالا

انحلال نیتروژن در مذاب فلز و سیلیکات در فشار و دمای بالا Nitrogen solubility in molten metal and silicate at…

38,500 تومان
75%
تخفیف

بررسی انحلال نیتروژن در مذاب بازالتی (مذاب سیلیکاتی)

قابلیت انحلال نیتروژن در مذاب بازالتی : بخش ۱- تاثیر فیوگاسیته‌ی اکسیژن Nitrogen solubility in basaltic melt. Part I. Effect…

49,000 تومان
69%
تخفیف

واکنش پذیری و سنگ نگاری کک‌ها برای تولید فروسیلیس و سیلیکون

واکنش پذیری و سنگ نگاری کک‌ها برای تولید فروسیلیس و سیلیکون Reactivity and petrography of cokes for ferrosilicon and silicon…

22,500 تومان