50%
تخفیف

افزایش بازده جداسازی گاز با عامل دار کردن سطح غشاهای نانومتخلخل

افزایش بازده جداسازی گاز با عامل دار کردن سطح غشاهای نانومتخلخل Enhancing gas separation efficiency by surface functionalization of nanoporous…

52,900 تومان
75%
تخفیف

مروری بر شیمی و کاربرد رنگ های ضد خزه جدید زیست تخریب پذیر

مروری بر شیمی و کاربرد رنگ های ضد خزه جدید دوستدار محیط زیست Chemistry and application of emerging ecofriendly antifouling…

39,000 تومان
75%
تخفیف

مروری بر کاتالیست‌های ناهمگن دو عاملی برای شکافت آب الکتروشیمیایی کامل

مروری بر کاتالیست های دو عاملی ناهمگن عاری از فلز نجیب برای شکافت آب الکتروشیمیایی کامل A review on noble-metal-free…

40,750 تومان