70%
تخفیف

تأثیر مورفولوژی مارتنزیت ثانویه بر خواص کششی فولاد دوفازی Fe-C

تأثیر مورفولوژی مارتنزیت ثانویه بر خواص کششی فولاد دوفازی Fe-C Effect of morphology of second-phase martensite on tensile properties of…

16,900 تومان
75%
تخفیف

تاثیر Zr-Ti بر ریز ساختار و خواص فلزات FAB-SAW

تاثیر آلیاژ Zr-Ti بر ریزساختار و خواص فلزات FAB-SAW Effects of Zr-Ti on the microstructure and properties of flux aided…

19,500 تومان
75%
تخفیف

تاثیر اندازه بر خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی بدون نیکل با نیتروژن بالا

تاثیر اندازه بر خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن آستنیتی بدون نیکل با نیتروژن بالا Effect of Grain Size on Mechanical…

7,200 تومان
75%
تخفیف

تاثیر بور بر قابلیت کشش گرم فولاد حاوی نئوبیم

تاثیر بور بر قابلیت کشش گرم فولاد حاوی نئوبیم Effect of boron on the hot ductility of Nb-containing steel مقدمه…

10,500 تومان
70%
تخفیف

تاثیر دمای تغییر شکل روی ریزدانه کردن فریت در فولاد میکروآلیاژ Nb Ti

تاثیر دمای تغییر شکل روی ریزدانه کردن (تصفیه دانه) فریت در فولاد میکروآلیاژ Nb Ti با درصد کربن پایین Influence…

14,200 تومان
75%
تخفیف

تاثیر رقت بر اتصال جوشکاری غیرمشابه فولاد پرآلیاژ TRIP به TWIP

تاثیر رقت بر اتصال جوشکاری غیرمشابه فولاد های پرآلیاژ TRIP/TWIP The influence of dilution on dissimilar weld joints with high-alloy…

15,000 تومان
75%
تخفیف

تاثیر مقدار کربن در فولاد کم آلیاژ بر کیفیت محصولات نورد شده

تاثیر مقدار کربن در فولاد کم آلیاژ بر کیفیت سطحی محصولات نیمه تمام شده صفحه ای نورد شده به صورت…

8,000 تومان
70%
تخفیف

تاثیر میان لایه های فلزی بر چسبندگی پوشش TiN روی فولاد تندبر

تاثیر میان لایه های فلزی بر چسبندگی رسوب فیزیکی بخار پوشش TiN بر روی فولاد تندبر The influence of metallic…

26,900 تومان
60%
تخفیف

تاثیر نرخ تبرید تف جوشی بر خواص مکانیکی فولاد آستنیتی فریتی و داپلکس

تاثیر نرخ تبرید تف جوشی بر خواص فولاد آستنیتی فریتی و داپلکس تف جوشی شده در خلاء Influence of sinter-cooling…

30,500 تومان
70%
تخفیف

تحلیل رفتار خوردگی پوشش PVD فولاد با استفاده از آزمون EIS

مطالعه طیف امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی رفتار خوردگی پوشش PVD روی فولاد در محلول NaCl 5/0 مولار: قسمت ۲. تفسیر…

29,500 تومان
75%
تخفیف

تردی بازگشتی فولاد کم آلیاژ CrMo ارزیابی شده به وسیله تست پانچ کوچک

تردی بازگشتی فولاد کم آلیاژ CrMo ارزیابی شده بوسیله تست پانچ کوچک Temper embrittlement of a CrMo low-alloy steel evaluated…

13,750 تومان