60%
تخفیف

خواص مکانیکی چدن داکتیل دوفازی آستمپر شده

آنالیز خواص مکانیکی و سطوح شکست چدن داکتیل دوفازی آستمپر شده Analysis of mechanical properties and its associated fracture surfaces…

35,500 تومان
75%
تخفیف

خوردگی فولاد زنگ نزن دوفازی UNS 31803 جوشکاری شده به فولاد X80

ریزساختار و خوردگی گالوانیکی قطعات جوشکاری شده غیر مشابه بین فولاد زنگ نزن دوفازی UNS 31803 و فولاد X80 Microstrcture…

9,000 تومان
98%
تخفیف

رسوب TiN حین انجماد فولاد زنگ نزن AISI 439

رسوب TiN حین انجماد فولاد زنگ نزن AISI 439 Precipitation of TiN during solidification of AISI 439 stainless steel چکیده…

19,500 تومان
75%
تخفیف

رفتار اکسیداسیون فولاد ۳۰۴ زنگ نزن در آب اکسیژنه شده دما بالا

رفتار اکسیداسیون فولاد ۳۰۴ زنگ نزن در آب اکسیژنه شده دما بالا The oxidation behaviour of 304 stainless steel in…

20,900 تومان
60%
تخفیف

رفتار تبلور مجدد استاتیکی فولاد ضد زنگ ۳۱۶LN آستنیتی

رفتار تبلور مجدد استاتیکی فولاد ضد زنگ ۳۱۶LN آستنیتی Static Recrystallization Behavior of 316 LN Austenitic Stainless Steel چکیده تبلور…

16,900 تومان
75%
تخفیف

رفتار تغییر شکل خمیری فولاد (Deformation behavior of steels in mushy state)

رفتار تغییر شکل خمیری فولاد Deformation behavior of steels in mushy state چکیده فرآوری فلزات در منطقه خمیری یا نیمه…

21,500 تومان
75%
تخفیف

رفتار و اثر بخشی متالورژی مکانیکی بر روی ریخته گری مداوم فولاد

رفتار و اثر بخشی متالورژی مکانیکی بر روی ریخته گری مداوم فولاد Contribution to mechanical metallurgy behaviour of steel during…

13,000 تومان
75%
تخفیف

رفتار کشش گرم فولاد میکرو آلیاژی

رفتار کشش گرم فولاد میکرو آلیاژی با بور Hot ductility behavior of boron microalloyed steels چکیده در تحقیق حاضر، آنالیزهایی…

13,500 تومان
70%
تخفیف

ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم نایوبیوم (Nb-V)

تأثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم نایوبیوم مقاوم در برابر آب و هوا چکیده تأثیر…

25,900 تومان
60%
تخفیف

ریز دانه کردن فولاد ضد زنگ آستنیته تولید شده به وسیله نیتروژن دهی محلولی

ریزکردن دانه یک فولاد ضد زنگ آستنیته بدون منگنز تولید شده به وسیله نیتروژن ­دهی محلولی تحت ­فشار Grain refinement…

30,900 تومان
75%
تخفیف

ریزساختار و خواص اتصال جوشکاری فولاد کم آلیاژ به فولاد زنگ نزن دوفازی

تاثیر فرایند جوشکاری بر ریزساختار و خواص اتصال جوشکاری غیرمشابه بین فولاد کم آلیاژ و فولاد زنگ نزن دوفازی Effect…

11,500 تومان
75%
تخفیف

ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی ۴۰۳Nb تحت عملیات ترمومکانیکی

ریزساختار و خواص مکانیکی دما بالای یک فولاد زنگ نزن مارتنزیتی مقاوم به حرارت از نوع ۴۰۳Nb که قرار گرفته…

29,550 تومان