75%
تخفیف

تأثیر انجماد سریع بر مشخصه های آلیاژ قلع روی بیسموت (Sn-Zn-Bi)

تأثیر انجماد سریع بر مشخصه های آلیاژ Sn-Zn-Bi و تغییرات ریزساختاری اتصالات لحیم/مس طی پیرسازی در دمای بالا Influence of…

15,900 تومان
60%
تخفیف

خواص اتصال لحیم آلومینیم ۶۰۶۱ با فلز پرکننده Al-Si-Zn

ریزساختار و خواص اتصال لحیم آلومینیم ۶۰۶۱ با فلز پرکننده Al-Si-Zn Microstructure and Properties of 6061 Aluminum Alloy Brazing Joint…

21,900 تومان
75%
تخفیف

دستگاه خارج کننده لحیم و گرم‌ کننده لوله ای برای استفاده با هم

دستگاه خارج کننده لحیم و گرم‌کننده ردیفی برای استفاده با هم In-line solder extractor and heater assembly for use therewith…

22,750 تومان
74%
تخفیف

لحیم کاری شکاف عریض با استفاده از روش تعمیری لایه ای عمودی

لحیم کاری شکاف عریض با استفاده از روش تعمیری لایه ای عمودی Wide Gap Braze Repair Using Vertically Laminated Repair…

17,500 تومان
75%
تخفیف

میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای لحیم و جوش قلع Sn-Bi، Sn-Ag و Sn-Zn

میکروساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای لحیم و جوش عاری از سرب Sn-Bi، Sn-Ag و Sn-Zn Microstructure and mechanical properties of…

21,800 تومان
75%
تخفیف

نقش ترکیبات بین فلزی در لحیم کاری بدون سرب

نقش ترکیبات بین فلزی در لحیم کاری بدون سرب The role of intermetallic compounds in lead-free soldering چکیده نقش بین…

32,000 تومان