75%
تخفیف

الکترود سیمی EDM با هسته فولادی و پوشش آلیاژی گامای SUMISPARK با سرعت و دقت بالا

الکترود سیمی EDM با هسته فولادی و پوشش آلیاژی جدید گامای SUMISPARK با سرعت و دقت بالا New High-Speed Precision…

13,000 تومان
75%
تخفیف

انواع الکترود سیمی ماشینکاری تخلیه الکتریکی با عملکرد فوق العاده

انواع الکترود سیمی با و عملکرد فوق العاده برای استفاده در ماشینکاری تخلیه الکتریکی – مطالعه مروری High-performance wire electrodes…

32,500 تومان
75%
تخفیف

برشکاری فولاد D3 با استفاده از الکترودهای سیمی از جنس مختلف

تاثیر جنس انواع الکترودهای سیمی مختلف بر نرخ برشکاری فولاد D3 Effect of Various Wire Electrodes’ Material on Cutting Rate…

11,300 تومان
75%
تخفیف

دمپینگ یا میرایی چتر ماشین کاری

تحقیق و بررسی آزمایشگاهی غیر خطی بودن میرایی (دمپینگ) فرآیند در چتر ماشین کاری Experimental investigation of process damping nonlinearity…

33,500 تومان
75%
تخفیف

ماشینکاری لیزری قطعات متراکم خام WC-Co برای تولید ابزارهای برش

ماشینکاری لیزری قطعات متراکم خام WC-Co برای تولید ابزارهای برش Laser machining of WC-Co green compacts for cutting tools manufacturing…

19,700 تومان
75%
تخفیف

مدل سازی خطای ابزار ماشینکاری CNC

مدل کردن، شناسایی و جبران خطای ابزار ماشینکاری CNC Integrated geometric error modeling, identification and compensation of CNC machine tools…

17,000 تومان
75%
تخفیف

مروری بر تاثیر پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی وایرکات و روند توسعه ی ساخت الکترود

مروری بر تاثیر پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی وایرکات و روند توسعه ساخت الکترود Review on Effects of Process Parameters in…

14,000 تومان
75%
تخفیف

مروری بر پارامترهای ماشین کاری موثر بر فرسایش و سایش سیم الکترود

مروری بر پارامترهای ماشین کاری موثر بر سایش/فرسایش سیم الکترود A Review of Machining Parameters that Effect to Wire Electrode…

11,000 تومان
75%
تخفیف

پایداری چتر ماشین فرز توسط دینامیک های سرعت متغیر اسپیندل

پایداری چتر ماشین فرز توسط دینامیک های سرعت متغیر اسپیندل Chatter stability of milling with speed-varying dynamics of spindles چکیده…

30,000 تومان