75%
تخفیف

اثر اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر

اثر قوی اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر Strong grain-size effect on…

9,800 تومان
75%
تخفیف

تهیه و تولید پودر کامپوزیت (Production of Composite Powders)

تهیه و تولید پودر کامپوزیت Production of Composite Powders مقدمه بر اساس تعریف ارائه شده توسط سازمان استاندارد جهانی(ISO 3252)،…

9,500 تومان
75%
تخفیف

تهیه کامپوزیت منیزیم زمینه فلزی به روش متالورژی پودر

تهیه کامپوزیت زمینه فلزی منیزیم به روش متالورژی پودر Preparation of magnesium metal matrix composites by powder metallurgy process چکیده…

11,500 تومان
75%
تخفیف

خواص کامپوزیت اکسترودشده تیتانیوم تولید شده به روش تفجوشی پلاسمای جرقه ای

خواص دمابالای کامپوزیت های اکسترود شده تیتانیوم تولیدشده از پودر تیتانیوم پوشش دهی شده با نانولوله های کربن بوسیله تفجوشی…

16,400 تومان
70%
تخفیف

رفتار پودر کاربید تنگستن در فرایند تف جوشی پلاسمای جرقه ای (SPS)

رفتار پودر کاربید تنگستن در فرایند تف جوشی پلاسمای جرقه ای Spark plasma sintering behavior of nanocrystalline WC/10Co cemented carbide…

19,500 تومان
50%
تخفیف

روش های تولید آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni

روش های تولید آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni Methods of fabricating Cu-Al-Ni shape memory alloys چکیده اخیرا آلیاژهای حافظه دار به…

90,500 تومان
70%
تخفیف

زینتر پودرهای پیش آلیاژی فاز مذاب سوپرسالیدوس

Supersolidus Liquid Phase Sintering of Prealloyed Powders زینتر پودرهای پیش آلیاژی فاز مذاب سوپرسالیدوس ABSTRACT A model is derived for…

31,500 تومان
50%
تخفیف

ساخت آلیاژ Mg-Ca به روش متالورژی پودر برای کاربرد ایمپلنت زیست تخریب پذیر

ساخت آلیاژ Mg-Ca به روش متالورژی پودر برای کاربرد ایمپلنت زیست تخریب پذیر Powder metallurgy preparation of Mg-Ca alloy for…

23,900 تومان