74%
تخفیف

آلیاژ Cu-Al-Mn با اثر حافظه داری در دمای پایین

آلیاژ Cu-Al-Mn با اثر حافظه داری در دمای پایین Cu–Al–Mn alloy with shape memory effect at low temperature چکیده میزان…

9,500 تومان
75%
تخفیف

آلیاژ حافظه دار پلی کریستال Cu-Al-Mn داکتیل: خواص کلی و کاربردها

آلیاژ حافظه دار پلی کریستال Cu-Al-Mn داکتیل: خواص کلی و کاربردها Ductile Cu–Al–Mn based shape memory alloys: general properties and…

14,900 تومان
75%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn)

اثر مقادیر منگنز و آلومینیم بر ویژگی حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) Influence of aluminum and…

14,500 تومان
75%
تخفیف

استخراج مس از منابع گرید پایین با روش اسید شویی

مطالعات راکتوری و اسیدشویی ستون جهت استخراج مس از دو منبع گرید پایین: مطالعه قیاسی Reactor and column leaching studies…

23,000 تومان
75%
تخفیف

تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس به آلومینیوم AA 6061-T651 بر تشکیل عیوب جوش

مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس به AA 6061-T651 بر تشکیل عیوب جوش Experimental investigation of process…

8,200 تومان
75%
تخفیف

تولید مس ریزدانه خالص به روش تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD)

یک فرآیند جدید تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید مس ریزدانه خالص A novel severe plastic deformation method for fabricating…

18,500 تومان
75%
تخفیف

جلوگیری از جدایش روی در برنج با بررسی تاثیر ممانعت کنندگی افزودنی های عنصری

مطلبی درباره جدایش روی در برنج و اثر ممانعت کنندگی افزودنی های عنصری A note on the dezincification of brass…

23,600 تومان
75%
تخفیف

مشخصات آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Mn و کاربردهای آن

مشخصات آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Mn و کاربردهای آن Characteristics of Cu–Al–Mn-based shape memory alloys and their applications چکیده توسعه های…

15,900 تومان
75%
تخفیف

مطالعه‌ای درباره مکانیسم جدایش روی در برنج ‌ها

مطالعه‌ای درباره مکانیسم جدایش روی در برنج ‌ها A study of the mechanism of dezinifcation brasses چکیده برای حل مناقشه…

15,000 تومان
75%
تخفیف

نقش ترکیبات بین فلزی در لحیم کاری بدون سرب

نقش ترکیبات بین فلزی در لحیم کاری بدون سرب The role of intermetallic compounds in lead-free soldering چکیده نقش بین…

32,000 تومان