70%
تخفیف

پلی آنیلین به عنوان بازدارنده خوردگی برای آهن در محلول های اسیدی

پلی آنیلین به عنوان بازدارنده خوردگی برای آهن در محلول های اسیدی Polyaniline as Corrosion Inhibitor for Iron in Acid…

20,500 تومان
70%
تخفیف

پلیمر پلی آنیلین ؛ پلیمر هادی جدید (Polyaniline, a Novel Conducting Polymer)

پلیمر پلی آنیلین ؛ پلیمر هادی جدید Polyaniline, a Novel Conducting Polymer چکیده نمک سبز (emerald) پلیمر پلی آنیلین که…

34,500 تومان
74%
تخفیف

پوشش دهی اکسید سرامیک بر روی زیرلایه تیتانیومی

پوشش دهی اکسید سرامیک بر روی زیرلایه تیتانیومی با اکسیداسیون الکترولیت پلاسما در الکترولیت های مختلف و بررسی مقاومت به…

18,500 تومان
76%
تخفیف

پوشش دهی منیزیم و آلیاژهای آن توسط لیزر

مروری بر تحقیقات انجام شده و روند پیشرفت فرایند پوشش دهی منیزیم و آلیاژهای آن توسط لیزر Research and development…

53,500 تومان
60%
تخفیف

پوشش ضد حرارتی – مروری بر جنبه های کاربردی، پایداری و طول عمر

پوشش ضد حرارتی  – مروری بر جنبه های کاربردی، پایداری و طول عمر Thermal Barrier Coatings -Applications, Stability and Longevity…

25,500 تومان
60%
تخفیف

پوشش فوق آب گریز با کاهش چسبندگی یخ

پوشش فوق آب گریز با کاهش چسبندگی یخ Superhydrophobic Coatings with Reduced Ice Adhesion چکیده شرح مختصری از چگونگی کاهش…

45,500 تومان
75%
تخفیف

پوشش محافظ خوردگی خودترمیم شونده در صنایع حمل ونقل

پوشش محافظ خوردگی خودترمیم شونده در صنایع حمل ­و نقل Self-healing corrosion protective coatings in transportation industries مقدمه محافظت در…

41,300 تومان
75%
تخفیف

پوشش ها و فیلم های نانوکریستال رسوب یافته به صورت الکتریکی (الکترورسوبی)

پوشش ها و فیلم های نانوکریستال رسوب یافته به صورت الکتریکی (الکترورسوبی) Electrodeposited Nanocrystalline Films and Coatings چکیده کریستاله شدن…

39,000 تومان
75%
تخفیف

پوشش های قابل پخت پودری با اشعه UV

پوشش های قابل پخت پودری با اشعه UV UV-Curable Powder Coatings: Bene چکیده پوشش های پودری ترموست، علاوه بر مزایای…

18,900 تومان
75%
تخفیف

پوشش های نانوکامپوزیت فلزی (Metallic nanocomposite coatings)

پوشش های نانوکامپوزیت فلزی Metallic nanocomposite coatings چکیده امروزه، نانوتکنولوژی در حال گسترش زمینه‌های کاری خویش از طریق یکپارچه شدن…

48,700 تومان
75%
تخفیف

پوشش های نانوکامپوزیت فولاد برای تقویت مقاومت خوردگی

پوشش های نانوکامپوزیت فولاد برای تقویت مقاومت در برابر خوردگی : مقاله مروری Nanocomposite coatings on steel for enhancing the…

50,000 تومان
75%
تخفیف

پوشش های نانوکامپوزیتی پایه آلی پیشرفته برای حفاظت در برابر خوردگی

پوشش های نانوکامپوزیتی پایه آلی پیشرفته برای حفاظت در برابر خوردگی Advanced organic nanocomposite coatings for effective corrosion protection چکیده…

42,750 تومان