70%
تخفیف

بررسی ریزساختار و بافت در ریخته گری DSC آلیاژهای تجاری

بررسی ریزساختار و خواص و بافت در ریخته گری DSC As-Cast Microstructure, Texture and Properties چکیده یکی از مهم ترین چالش…

63,500 تومان
50%
تخفیف

بررسی زمان آندایزینگ بر خوردگی آلومینیوم خالص تجاری

بررسی زمان آندایزینگ و حالت های پالس ولتاژ بر رفتار خوردگی آلومینیوم خالص تجاری Investigation of anodizing time and pulse…

59,500 تومان
60%
تخفیف

بررسی سطوح جامد مختلف بر مکانیزم تشکیل یخ

بررسی سطوح جامد مختلف بر مکانیزم تشکیل یخ Investigating the Effects of Solid Surfaces on Ice Nucleation چکیده درک نقشی…

25,500 تومان
60%
تخفیف

بررسی علل تخریب فرآیند کشش عمیق فولاد کم کربن

بررسی علل تخریب فرآیند کشش عمیق فولاد کم کربن Failure analysis at deep drawing of low carbon steels چکیده این…

19,900 تومان
75%
تخفیف

بررسی عوامل متالورژیکی در کنترل مقاومت سایشی فولاد

مروری بر برخی از عوامل متالورژیکی کنترل‌کننده مقاومت سایشی ساینده و چسبنده در فولاد ها SOME METALLURGICAL FACTORS CONTROLLING THE…

36,500 تومان
75%
تخفیف

بررسی عیوب جوش آلیاژهای آلومینیوم در روش های جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و ذوبی

بررسی عیوب جوش در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و جوش ذوبی آلیاژهای آلومینیوم Investigation of weld defects in friction-stir welding and…

32,800 تومان
75%
تخفیف

بررسی عیوب ریخته گری و مشکل لوزی شدن در ریخته گری شمشال

بررسی عیوب ریخته گری و مشکل لوزی شدن در ریخته گری شمشال A Review of the Rhomboidity Problem in Billet…

14,500 تومان
60%
تخفیف

بررسی چسبندگی یخ به سطح فوق آبگریز

سطوح فوق آبگریز نمی‌توانند چسبندگی یخ به سطح را کاهش دهند Superhydrophobic surfaces cannot reduce ice adhesion چکیده درک مکانیزم…

19,500 تومان
75%
تخفیف

برشکاری فولاد D3 با استفاده از الکترودهای سیمی از جنس مختلف

تاثیر جنس انواع الکترودهای سیمی مختلف بر نرخ برشکاری فولاد D3 Effect of Various Wire Electrodes’ Material on Cutting Rate…

11,300 تومان
75%
تخفیف

برهمکنش بافت و بیومواد (Tissue-Biomaterial Interactions)

برهمکنش بافت و بیومواد Tissue-Biomaterial Interactions چکیده هنگامی که یک ماده خارجی در بدن کاشته می شود، بافت به این…

27,250 تومان
75%
تخفیف

بهبود شکل ‌دهی کامپوزیت‌ زمینه فلزی توسط ساختار لایه‌ای

بهبود شکل دهی کششی کامپوزیت های زمینه فلزی توسط ساختار لایه‌ای: یک توموگرافی اشعه‌ی X جفت‌شده و مطالعه‌ی ارتباط تصویر…

12,500 تومان
75%
تخفیف

بهینه سازی پارامترهای جوشکاری FSW آلیاژهای آلومینیوم AA5083 و AA6061 با استفاده از روش تاگوچی

بهینه سازی پارامترهای جوشکاری FSW آلیاژهای آلومینیوم AA5083 و AA6061 با استفاده از روش تاگوچی Optimal FSW process parameters for…

12,500 تومان