75%
تخفیف

تاثیر بور بر قابلیت کشش گرم فولاد حاوی نئوبیم

تاثیر بور بر قابلیت کشش گرم فولاد حاوی نئوبیم Effect of boron on the hot ductility of Nb-containing steel مقدمه…

10,500 تومان
75%
تخفیف

تاثیر دماهای آنیل بر ترانزیستور های لایه نازک AlInZnO عملیات انحلالی شده

تاثیر دماهای آنیل بر ترانزیستور های لایه نازک AlInZnO عملیات انحلالی شده Influence of annealing temperatures on solution-processed AlInZnO thin…

21,000 تومان
50%
تخفیف

تاثیر دمای ECAP بر مکانیزم‌های رسوب گذاری و استحکام آلیاژ Mg-Al-Si

تاثیر دمای ECAP بر مکانیزم‌های رسوب گذاری و استحکام آلیاژ Mg-Al-Si Effect of ECAP temperature on precipitation and strengthening mechanisms…

40,500 تومان
70%
تخفیف

تاثیر دمای تغییر شکل روی ریزدانه کردن فریت در فولاد میکروآلیاژ Nb Ti

تاثیر دمای تغییر شکل روی ریزدانه کردن (تصفیه دانه) فریت در فولاد میکروآلیاژ Nb Ti با درصد کربن پایین Influence…

14,200 تومان
75%
تخفیف

تاثیر رقت بر اتصال جوشکاری غیرمشابه فولاد پرآلیاژ TRIP به TWIP

تاثیر رقت بر اتصال جوشکاری غیرمشابه فولاد های پرآلیاژ TRIP/TWIP The influence of dilution on dissimilar weld joints with high-alloy…

15,000 تومان
50%
تخفیف

تاثیر ساچمه زنی با اعمال شوک توسط لیزر بر روی سختی آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵

تاثیر ساچمه ­زنی با اعمال شوک توسط لیزر بر روی سختی آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ Effect of Laser Shock Peening on…

60,500 تومان
50%
تخفیف

تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری هستلوی N

تاثیر عملیات حرارتی پس از جوش بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری هستلوی N Effects of post-weld heat treatment…

43,500 تومان
75%
تخفیف

تاثیر ماشین کاری بر رفتار خستگی کامپوزیت زمینه فلزی

تاثیر ماشین ­کاری بر رفتار خستگی کامپوزیت زمینه فلزی با اندازه ذرات مختلف Contribution of machining to the fatigue behaviour…

25,900 تومان
75%
تخفیف

تاثیر مقدار کربن در فولاد کم آلیاژ بر کیفیت محصولات نورد شده

تاثیر مقدار کربن در فولاد کم آلیاژ بر کیفیت سطحی محصولات نیمه تمام شده صفحه ای نورد شده به صورت…

8,000 تومان
70%
تخفیف

تاثیر میان لایه های فلزی بر چسبندگی پوشش TiN روی فولاد تندبر

تاثیر میان لایه های فلزی بر چسبندگی رسوب فیزیکی بخار پوشش TiN بر روی فولاد تندبر The influence of metallic…

26,900 تومان
60%
تخفیف

تاثیر نرخ تبرید تف جوشی بر خواص مکانیکی فولاد آستنیتی فریتی و داپلکس

تاثیر نرخ تبرید تف جوشی بر خواص فولاد آستنیتی فریتی و داپلکس تف جوشی شده در خلاء Influence of sinter-cooling…

30,500 تومان