75%
تخفیف

بررسی تاثیر لقی مفاصل در طراحی بازوی رباتیک جوشکاری

بررسی تاثیر لقی مفاصل در طراحی بازوی رباتیک جوشکاری Investigation of joint clearance effects on welding robot manipulators چکیده در…

23,000 تومان
75%
تخفیف

تحلیل پایداری ارتعاشات ماشینکاری در عملیات‌ ریزفرزکاری

تحلیل پایداری ماندگار ارتعاشات ماشینکاری در عملیات‌ ریز-فرزکاری Robust chatter stability in micro-milling operations چکیده در فرآیندهای ریز-فرزکاری از فرزهای…

16,500 تومان
75%
تخفیف

تولید بلوک سیلندر و سرسیلندر (Cylinder block materials and manufacturing)

بلوک سیلندر و سرسیلندر و تولید آن  Cylinder block and head materials and manufacturing چکیده پیش از بحث در مورد…

18,500 تومان
75%
تخفیف

حل مساله جریان همرفتی مگنتوهیدرودینامیک (MHD) برای سیالات با قانون ویسکوزیته نمایی

راه حل جدید انتگرالی برای حل مساله جریان همرفتی آرام مگنتوهیدرودینامیک (MHD) بر روی یک صفحه افقی برای سیالات با…

20,500 تومان
75%
تخفیف

دستگاه خارج کننده لحیم و گرم‌ کننده لوله ای برای استفاده با هم

دستگاه خارج کننده لحیم و گرم‌کننده ردیفی برای استفاده با هم In-line solder extractor and heater assembly for use therewith…

22,750 تومان
75%
تخفیف

دمپینگ یا میرایی چتر ماشین کاری

تحقیق و بررسی آزمایشگاهی غیر خطی بودن میرایی (دمپینگ) فرآیند در چتر ماشین کاری Experimental investigation of process damping nonlinearity…

33,500 تومان
75%
تخفیف

شبیه سازی ساخت قالب بویلر با استفاده از Webots

ساخت قالب بویلر سه بعدی هدر (کلکتور) با استفاده از Webots Development of 3D Boiler Header Template using Webots مقدمه…

9,500 تومان
75%
تخفیف

طراحی مواد به همراه محیط تنشی دینامیک

مقدمه ای بر طراحی مواد به همراه محیط تنشی دینامیک An introduction to materials by design including a dynamic stress environment چکیده…

36,500 تومان
75%
تخفیف

فیکسچر هوشمند برای کنترل فعال چتر در فرزکاری

فیکسچر هوشمند برای کنترل فعال چتر در فرزکاری Intelligent fixtures for active chatter control in milling مقدمه کاهش ارتعاشات چتر…

20,000 تومان
75%
تخفیف

مدل سازی خطای ابزار ماشینکاری CNC

مدل کردن، شناسایی و جبران خطای ابزار ماشینکاری CNC Integrated geometric error modeling, identification and compensation of CNC machine tools…

17,000 تومان
75%
تخفیف

مروری بر پارامترهای ماشین کاری موثر بر فرسایش و سایش سیم الکترود

مروری بر پارامترهای ماشین کاری موثر بر سایش/فرسایش سیم الکترود A Review of Machining Parameters that Effect to Wire Electrode…

11,000 تومان
75%
تخفیف

واحد حرارت کوره (Heating Unit For Hep Furnace)

واحد حرارت کوره (HIP) Heating Unit For Hep Furnace چکیده کوره مربوط به حرارت دهی ماده کاری از یک دیواره…

25,000 تومان