50%
تخفیف

استفاده از کامپوزیت تیتانیم برای کاربردهای پزشکی

ذوب انتخابی لیزری تیتانیم و کامپوزیت تیتانیم برای کاربردهای پزشکی: مرور Selective Laser Melting of Titanium Alloys and Titanium Matrix…

73,500 تومان
75%
تخفیف

روش های چاپ سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ با سطح بزرگ

نقش روش های چاپ در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ با سطح بزرگ The role of printing techniques…

25,400 تومان
50%
تخفیف

ساخت افزایشی با لیزر و ساخت کاهشی با تراشکاری برای بازسازی پره کمپرسور

بررسی فرایند ساخت افزایشی با لیزر و ساخت کاهشی با تراشکاری برای بازسازی پره کمپرسور Research on Laser Additive and…

35,500 تومان
75%
تخفیف

فرایند لایه نشانی لیزری فلز، مکانیزم انجماد و تشکیل میکروساختار

فرایند لایه نشانی لیزری فلز، مکانیزم انجماد و تشکیل میکروساختار Laser Metal Deposition Process, Solidification Mechanism and Microstructure Formation چکیده…

23,450 تومان
75%
تخفیف

مبانی لیزر و برهمکنش لیزر با ماده

مبانی لیزر و برهمکنش لیزر با ماده Laser Basics and Laser Material Interactions چکیده لیزر مخفف عبارت تقویت نور بوسیله…

35,000 تومان
75%
تخفیف

مروری بر ذوب لیزری انتخابی (SLM) آلیاژهای آلومینیوم

مروری بر ذوب لیزری انتخابی آلیاژهای آلومینیوم A review of selective laser melting of aluminum alloys چکیده ذوب لیزری انتخابی…

44,450 تومان
50%
تخفیف

پرینت سه بعدی در دندان پزشکی (Additive Technology: Update on Current Materials and Applications in Dentistry)

تکنولوژی ساخت افزایشی : به روزرسانی مواد رایج و کاربرد پرینت سه بعدی در دندان پزشکی Additive Technology: Update on…

48,900 تومان
50%
تخفیف

پرینت سه بعدی وسایل پزشکی ،کاربردهای زیست پزشکی

کاربردهای زیست پزشکی ، پرینت سه بعدی وسایل پزشکی : حال و آینده Biomedical applications of additive manufacturing: Present and…

44,500 تومان
50%
تخفیف

کاربرد ساخت افزایشی در دندانپزشکی (Applications of additive manufacturing in dentistry)

کاربرد ساخت افزایشی در دندانپزشکی Applications of additive manufacturing in dentistry چکیده ساخت افزایشی (MA) یا پرینت سه بعدی به…

33,500 تومان