75%
تخفیف

راهبردهای الکتروشیمیایی برای پوشش‌ های پلیمری ایمپلنت‌ های تیتانیمی

راهبردهای الکتروشیمیایی برای پوشش‌ های پلیمری ایمپلنت‌ های تیتانیمی : چرایی و چگونگی Electrochemical Strategies for Titanium Implant Polymeric Coatings:…

41,100 تومان
75%
تخفیف

سیلان ماده و شرایط ترمومکانیکی حین جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی پلیمر

سیلان ماده و شرایط ترمومکانیکی حین جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی پلیمر : مروری بر منابع، نتایج آزمایشگاهی و تحلیل‌های تجربی Material…

24,500 تومان
75%
تخفیف

عملکرد پوشش های نانوکامپوزیت اپوکسی محافظ خوردگی مبتنی بر اختلاط

عملکرد پوشش های نانوکامپوزیت اپوکسی محافظ خوردگی مبتنی بر اختلاط: مقاله‌ی مروری Performance of corrosion protective epoxy blendbased nanocomposite coatings:…

25,000 تومان
75%
تخفیف

مروری بر پوشش های پلیمری محافظ در کاربردهای دریایی

مروری بر پوشش های پلیمری محافظ در کاربردهای دریایی A review on protective polymeric coatings for marine applications چکیده هدف…

73,300 تومان
70%
تخفیف

ممانعت از خوردگی توسط پوشش های آکریلیک پلی آنیلین

پوشش های آکریلیک پلی آنیلین برای ممانعت از خوردگی: تأثیر یون های کمکی Polyaniline acrylic coatings for corrosion inhibition: the…

18,900 تومان
70%
تخفیف

پلی آنیلین به عنوان بازدارنده خوردگی برای آهن در محلول های اسیدی

پلی آنیلین به عنوان بازدارنده خوردگی برای آهن در محلول های اسیدی Polyaniline as Corrosion Inhibitor for Iron in Acid…

20,500 تومان
70%
تخفیف

پلیمر پلی آنیلین ؛ پلیمر هادی جدید (Polyaniline, a Novel Conducting Polymer)

پلیمر پلی آنیلین ؛ پلیمر هادی جدید Polyaniline, a Novel Conducting Polymer چکیده نمک سبز (emerald) پلیمر پلی آنیلین که…

34,500 تومان
75%
تخفیف

پوشش های قابل پخت پودری با اشعه UV

پوشش های قابل پخت پودری با اشعه UV UV-Curable Powder Coatings: Bene چکیده پوشش های پودری ترموست، علاوه بر مزایای…

18,900 تومان
75%
تخفیف

پوشش های نانوکامپوزیتی پایه آلی پیشرفته برای حفاظت در برابر خوردگی

پوشش های نانوکامپوزیتی پایه آلی پیشرفته برای حفاظت در برابر خوردگی Advanced organic nanocomposite coatings for effective corrosion protection چکیده…

42,750 تومان
50%
تخفیف

پوشش های پلی کاپرولاکتون (PCL) بر روی ایمپلنت های منیزیومی

پوشش های روی ایمپلنت: مطالعه بر روی شباهت ها و تفاوت ها بین پوشش های پلی کاپرولاکتون (PCL) برای قطعات…

81,900 تومان