60%
تخفیف

تولید کامپوزیت آلومینیوم – کاربید سیلیسیم زمینه فلزی

تولید کامپوزیت آلومینیوم/ کاربید سیلیسیم با استفاده از اتمیزاسیون گریز از مرکز Preparation of aluminum/silicon carbide metal matrix composites using…

33,500 تومان
75%
تخفیف

تولید کامپوزیت زمینه فلزی از طریق ریخته گری نیمه جامد همزنی (Stir Casting)

مروری بر تولید کامپوزیت زمینه فلزی از طریق ریخته گری نیمه جامد همزنی – طراحی کوره، خواص، چالش ها و…

72,500 تومان
75%
تخفیف

تولید کامپوزیت های SiC تقویت شده با الیاف SiC

تولید کامپوزیت های زمینه SiC تقویت شده با الیاف SiC کوتاه با کسر حجمی بالای الیاف Fabrication of short SiC…

8,700 تومان
75%
تخفیف

تولید کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با نانولوله های کربنی

تولید کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با نانولوله های کربنی توسط یک روش جدید  Metal matrix composites reinforced with…

15,900 تومان
75%
تخفیف

تولید کامپوزیت هیبریدی با فرایند اصطکاکی اغتشاشی

تولید کامپوزیت هیبریدی سطحی از طریق فرآیند اصطکاکی اغتشاشی و اثر آن بر روی رفتار خزش موثر Fabrication of Hybrid…

15,500 تومان
75%
تخفیف

خواص دی الکتریک و پیزوالکتریک کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت – باریم تیتانات

خواص دی الکتریک و پیزوالکتریک کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت – باریم تیتانات Dielectric and piezoelectric properties of hydroxyapatite-BaTiO۳ composites چکیده این…

7,800 تومان
75%
تخفیف

خواص مکانیکی کاربید سیلیکون-در کامپوزیت‌های زیرکونیوم-کربونیترید درجا

خواص مکانیکی کاربید سیلیکون در کامپوزیت‌های زیرکونیوم کربونیترید درجا Mechanical properties of silicon carbide—in situ zirconium carbonitride composites چکیده کامپوزیت‌های…

20,850 تومان
75%
تخفیف

خواص مکانیکی کامپوزیت های تیتانیومی دارای نانوپرکننده های گرافن چندلایه

خواص مکانیکی میکروسکوپی کامپوزیت های تیتانیوم دارای نانوپرکننده های گرافن چندلایه Microscopic mechanical properties of titanium composites containing multi-layer graphene…

20,650 تومان
75%
تخفیف

خواص مکانیکی، خوردگی و تریبولوژیکی کامپوزیت زمینه آلومینیوم هیبریدی

کامپوزیت زمینه آلومینیوم هیبریدی؛ بررسی فلسفه‌ی مقاوم‌ساز؛ مشخصه‌های مکانیکی، خوردگی و تریبولوژیکی Aluminium  matrix  hybrid  composites : a review  of …

29,500 تومان
75%
تخفیف

خواص کامپوزیت اکسترودشده تیتانیوم تولید شده به روش تفجوشی پلاسمای جرقه ای

خواص دمابالای کامپوزیت های اکسترود شده تیتانیوم تولیدشده از پودر تیتانیوم پوشش دهی شده با نانولوله های کربن بوسیله تفجوشی…

16,400 تومان
98%
تخفیف

خواص کششی کامپوزیت منیزیم تقویت شده با نانوصفحات گرافن

خواص کششی بهبود یافته­ کامپوزیت منیزیم تقویت شده با نانوصفحات گرافن Enhanced tensile properties of magnesium composites reinforced with graphene…

20,000 تومان
75%
تخفیف

رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی سرامیکی در مقیاس نانو

رفتار خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی سرامیکی در مقیاس نانو Corrosion behavior of ceramic nanocomposite coatings at nanoscale چکیده خوردگی دمابالا…

30,500 تومان