استخراج مولیبدن و وانادیم از کاتالیست اگزوز دیزلی

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
14,900 تومان
فروش
1

توضیحات

Extraction of molybdenum and vanadium from the spentdiesel exhaust catalyst by ammonia leaching method

استخراج مولیبدن و وانادیم از کاتالیست اگزوز دیزلی مصرف شده به روش لیچینگ آمونیا 

ABSTRACT

Molybdenum (Mo) and vanadium (V) were effectively extracted from the spent diesel exhaust catalyst(V2O5–MoO3/TiO2) by using an ammonia leaching method. Meanwhile, the structure of the spent catalystcarrier (TiO2) was not destroyed and might be reused. The effects of ammonia (NH3·H2O) concentration,leaching temperature and time, concentration of hydrogen peroxide (H2O2) and liquid to solid ratio on theextraction of Mo and V were systematically investigated. It is shown that the extraction efficiency of Moincreased from 68.68% to 96.45% while the extraction efficiency of V remained stable at 27% with increas-ing ammonia concentration from 2.95 to 7.38 mol/L, leaching temperature from 298.15 to 473.15 K, andreaction time from 1 to 8 h. With the concentration of H2O2solution increasing from 1.0 to 2.5 mol/L, theextraction efficiency of V increased from 26.87% to 39.73%. Under the optimum conditions (the ammo-nia concentration of 4.5 mol/L, leaching temperature of 413.15 K, reaction time of 2 h, the H2O2solutionconcentration of 1.0 mol/L and the liquid to solid ratio of 20/1 mL/g), the extraction efficiencies of Mo andV reached 95.13% and 46.25%. Moreover, the catalyst carrier TiO2with anatase crystal phase was alsoobtained.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

استخراج مولیبدن و وانادیم از کاتالیست اگزوز دیزلی

چکیده

مولیبدن (Mo)  و وانادیم (V) بطور موثری از کاتالیست اگزوز دیزلی مصرف شده (V2O5-MoO3/TiO2) بروش لیچینگ آمونیا استخراج گردید. در این حال ساختار حامل کاتالیست مصرف شده (TiO2) از بین نرفته و قابل بازیابی است. اثر غلظت آمونیا (NH3.H2O)، دما و زمان لیچینگ، غلظت هیدروژن پراکسید (H2O2) و نسبت جامد به مایع در استخراج مولیبدن و وانادیم بطور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت.. نشان داده شده است که بازدهی استخراج مولیبدن از ۶۸/۶۸% به ۴۵/۹۶% افزایش یافت در حالیکه بازدهی استخراج وانادیم در مقدار ۲۷% باقی ماند. با افزایش غلظت آمونیا، از ۹۵/۲ به ۳۸/۷ (mol/L) و افزایش دمای لیچینگ از ۱۵/۲۹۸ تا ۱۵/۴۷۳ درجه کلوین و زمان واکنش از ۱ تا ۸ ساعت افزایش یافت. با افزایش غلظت محلول H2O2 از ۱ به ۵/۲ (mol/L) بازدهی استخراج وانادیم از ۸۷/۲۶% به ۷۳/۳۹% افزایش یافت. تحت شرایط بهینه (غلظت آمونیا: ۵/۴ مول بر لیتر، دمای لیچینگ ۱۵/۴۱۳ درجه کلوین، زمان واکنش ۲ ساعت، غلظت محلول H2O2 1 (mol/L) و نسبت مایع به جامد ۲۰:۱ میلی گرم بر لیتر) بازدهی استخراج مولیبدن و وانادیم به ترتیب به ۱۳/۹۵% و ۲۵/۴۶% افزایش یافت. علاوه بر این حامل کاتالیست (TiO2)  با فاز بلوری anataste باقی ماند.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.