متالورژی مواد مکانیک جوش بازرسی | مت شاپ

انجماد جهت دار تحت میدان مغناطیسی استاتیک

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
14,900 تومان
فروش
1

توضیحات

Motion of equiaxed grains during directional solidification

under static magnetic field

حرکت دانه های هم محور در حین انجماد جهت دار تحت میدان مغناطیسی استاتیک

ABSTRACT

The in situ and real time observations of the equiaxed grain motion during directional solidification of Al–۱۰ wt% Cu under static magnetic field has been carried out by means of synchrotron X-ray radiography. It was observed that equiaxed grains moved approximately along the direction perpendicular to both the imposed magnetic field and the temperature gradient. Based on the radiographs, the motion of the solid grains was analyzed for various temperature gradients, and it was shown that the trajectories were imposed by the combination of the Thermo-Electric Magnetic forces, induced by the coupling of thermo-electric currents with the permanent magnetic field and the gravity force.

The variations of the velocities and sizes of grains during the equiaxed growth under static magnetic field were measured and compared to a simple analytical model for the Thermo-Electric Magnetic forces and the Stokes law. A good agreement was achieved for the deviation angle as a function of the grain diameter, while a large discrepancy was observed for the velocity intensity when the dimensions of the equiaxed grains increased. In the latter case, it was shown that the corrections for both sample confinement and grain morphology were mandatory to explain the very low values of grain velocities.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

انجماد جهت دار تحت میدان مغناطیسی استاتیک

چکیده

در این تحقیق مشاهدات زمانی و در محل حرکت دانه های هم محور در حین انجماد جهت دار آلیاژ Al- 10wt% Cu را تحت میدان مغناطیسی استاتیکی انجام شده توسط ابزار رادیوگرافی سنکروترون اشعه X انجام شد. در این تحقیق دیده شد که دانه های هم محور تقریباً در طول جهتی عمود بر هر دو مورد میدان مغناطیسی و گرادیان دمایی حرکت می کنند. بر اساس داده های رادیوگرافی حرکت دانه های جامد در گرادیان-های دمایی مختلف مورد آنالیز قرار گرفت و نشان داده شد در مورد این مدارها نیرو توسط ترکیبی از سه نیروی ترمو-الکتریک- مغناطیسی اعمال شد، عمل القای جریان توسط کوپل شدن جریان های ترمو- الکتریک با یک میدان مغناطیسی دائمی و نیروی ثقلی انجام شد.

تغییرات سرعت و اندازه دانه ها در حین رشد هم محور دانه ها تحت میدان مغناطیسی استاتیکی اندازه گیری شد و با یک مدل تحلیلی ساده برای نیروهای مغناطیسی ترمو- الکتریک و قانون استوک مقایسه شد. در این تحقیق توافق خوبی برای تغییرات زاویه به عنوان تابعی از قطر دانه ها بدست آمد، در حالی که اختلاف زیادی در مورد شدت سرعت در زمانی که ابعاد دانه های هم محور افزایش پیدا کرد مشاهده شد. در مورد دوم، مشاهده شد که تصحیحاتی برای مقادیر بسیار کمی از سرعت های دانه ها در هر دو مورد مورفولوژی دانه ها و سلول ها محبوس شده ساده ازائه شد که به صورت اجباری اعمال شده بودند.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.

مسطح سازی جبهه انجمادی در فناوری انجماد جهت دار

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
19,900 تومان
فروش
0

توضیحات

انجماد جهت دار

A method for flattening the solidification front indirectional

solidification technology

روشی برای مسطح سازی جبهه انجمادی در فن آوری انجماد جهت دار

ABSTRACT

Nonplanar solidification front causes defects in directional solidification process. The transverse temperature gradient, which can be divided into radial temperature gradient and circumferential temperature gradient, is one of the reasons causing the nonplanar solidification front. This paper presents a method by varying the wall thickness of the mould to decrease the circumferential temperature gradient and hence flatten the solidification front. The equations for calculating the wall thickness were deduced by heat transfer analysis. The optimized mould contour was obtained by solving the equations numerically. It was proved by simulation that the circumferential temperature gradient can be almost reduced by 40%. Furthermore, the starting time difference of solidification at one cross section along the circumferential direction almost reduces by half. Additionally, this paper also researches the influences of parameters of the mould and the furnace etc. on the shape of the mould and the circumferential temperature gradient. The circumferential temperature gradient decreases as the thermal conductivity and the emissivity of the mould increase. And the temperature of the cooling ring impacts little on the circumferential temperature gradient. According to the development trend of the blade manufacturing, this method may be applied widely.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

انجماد جهت دار

چکیده

انجماد جهت دار- جبهه انجماد غیرخطی موجب بروز عیوب در فرآیند انجماد جهت دار می شود. گرادیان دمای عرضی، که می توان آن را به گرادیان های دمایی شعاعی و محیطی تقسیم نمود، یکی از دلایل بروز جبهه انجماد غیرخطی می باشد.

این مقاله روشی را ارائه می کند که با تغییر ضخامت دیواره قالب موجب کاهش گرادیان دمایی محیطی و در نتیجه مسطح سازی جبهه انجمادی می شود. معادله مورد استفاده برای ضخامت دیواره با تحلیل انتقال حرارتی استخراج می گردد. کانتور بهینه شدۀ قالب با حل عددی معادله بدست می آید. با استفاده از شبیه سازی ثابت شده که گرادیان دمایی محیطی می تواند تا ۴۰ درصد کاهش یابد. علاوه بر این اختلاف زمان شروع انجماد در یک سطح مقطع در امتداد جهت محیطی تا نصف کاهش یافته است.

افزون بر آنچه گفته شد، این مقاله همچنین اثرات پارامتر های قالب، کوره و غیره را بر شکل قالب و گرادیان دمایی محیطی نیز مورد پژوهش قرار می دهد. گرادیان دمایی محیطی با افزایش رسانایی حرارتی و قابلیت تابش قالب کاهش می یابد؛ و دمای حلقه خنک کننده بر گرادیان دمایی محیطی اثر اندکی دارد. با توجه به افزایش رو به رشد گرایش به ساخت تیغه ها، این روش می تواند بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.