انحلال کالکوپیریت در محلول های کلریدی (The dissolution of chalcopyrite in chloride solutions)

قیمت اصلی 85,500 تومان بود.قیمت فعلی 34,500 تومان است.