بررسی تجربی ریخته گری تلاطمی کامپوزیت های آلومینیوم

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
56,000 تومان 14,000 تومان
فروش
0

توضیحات

بررسی تجربی ویژگی های کامپوزیت های آلومینیوم تهیه شده با ریخته گری تلاطمی

Experimental validity on the casting characteristics of stir cast aluminium composites

چکیده

در کار حاضر تلاش شده است تا تأثیر درصد وزن واقعی تقویت کننده ها و تأثیر آن بر کامپوزیت های آلیاژ آلومینیوم در طی روش ریخته گری اختلاطی مورد بررسی قرار گیرد. دو نوع تقویت کننده مانند کاربید سیلیکون و کاربید بور با تغییر دادن وزن برای تولید کامپوزیت های Al6061 مورد استفاده قرار گرفت. کامپوزیت های تولید شده پس از ریخته گری تلاطمی سختی یکنواخت در تمام سطح مقطع اندازه گیری شده از بالا تا پایین نشان دادند. کامپوزیت های حل شده در طول آزمون حلالیت اسید حضور تقریبا ۹۵٪ از تقویت کننده های موجود در کامپوزیت های آلومینیوم را نشان دادند.

تقویت کننده ها و کمیت نقش مهمی در تقویت خواص آلیاژ آلومینیوم با تغییر ریزساختار در حین انجماد داشته و باعث ایجاد انرژی کرنش در زمینه فلزی آلیاژ می شوند. تقریباً ۵۰-۸۰٪ افزایش در سختی و ۴۰-۵۰٪ افزایش در استحکام کششی در کامپوزیت های ریخته گری نسبت به آلیاژ آلومینیوم مشاهده شد. توزیع یکنواخت تقویت کننده ها و توزیع سختی در کل سطح مقطع به روشنی نشان می دهد که ریخته گری تلاطمی روشی مؤثر برای ساخت کامپوزیت های آلومینیومی است.

جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

ریخته گری تلاطمی کامپوزیت های آلومینیوم

ABSTRACT

In the present work efforts are made to confirm the presence of actual weight percentage ofreinforcements and its effect on aluminium alloy composites during stir casting technique.Two types of reinforcements, such as Silicon carbide and Boron carbide, were used by varyingweight to manufacture Al6061 composites. The manufactured composites after stir castingshow uniform distribution of hardness on the entire cross-section measured from top tobottom.

The dissolved composites during the acid solubility test show approximately 95%of reinforcements present in the aluminium composites. Presence of reinforcements andquantity play a very important role to augment the properties of aluminium alloy by alteringthe microstructure during solidification and induces strain energy in the metallic matrixalloy. Almost 50–۸۰% increase in hardness and 40–۵۰% increase in tensile strength wereobserved in the as-cast composites as compared to aluminium alloy. Uniform distributionof reinforcements and hardness distribution on the entire cross-section clearly reveals thatstir casting is an effective method for manufacturing aluminium composites.

دانلود مقاله انگلیسی PDF

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.