دی بوراید وانادیوم : بررسی خواص ساختاری، الکترونیکی و الاستیک

قیمت اصلی 61,900 تومان بود.قیمت فعلی 24,900 تومان است.