تقویت سطح آلیاژ آلومینیوم A356 با فاز مکس Ti3AlC2 نانولایه از طریق پردازش اصطکاکی اغتشاشی

قیمت اصلی 92,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,000 تومان است.