جایگزینی هیدروکسی آپاتیت بر روی یک سطح تیتانیمی (Ti) آندایز شده

قیمت اصلی 77,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,800 تومان است.