کنترل کردن اثرات جریان سیال روی خوردگی Controlling Flow Effects on Corrosion

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
5,900 تومان
فروش
0

توضیحات

 Controlling Flow Effects on Corrosion

کنترل کردن اثرات جریان سیال روی خوردگی

ABSTRACT

The effect of flow on corrosion is complex and varied and dependent on both the chemistry and physics of a system. The key variable defining the effect of flow on corrosion is turbulence. High turbulence can result in flow-induced cor- rosion, erosion–corrosion, or cavitation. Low turbulence can result in corrosion in a separated water phase and allows the occurrence of corrosion under deposits and/or in separated liquid water. Flow-induced corrosion is the term used to describe the increase in corrosion resulting from high fluid turbulence due to the flowof a fluid over a surface in a flowing single or multiphase system. Underdeposit corrosion is the term used to describe the increased corrosion occurring in a separated water phase beneath deposits of nonmetallic solids on a metal surface resulting from low-flow turbulence.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

چکیده

تأثیر جریان بر روی خوردگی پیچیده و متغیر است و هم به شیمی و  هم فیزیک یک سیستم وابسته است. متغیر اصلی که بیانگر تأثیر جریان بر روی خوردگی است تلاطم است. تلاطم زیاد می تواند منجر به خوردگی تشدید شده با جریان، خوردگی فرسایشی یا خوردگی حبابی شود. تلاطم کم می تواند منجر به خوردگی در یک فاز آبی مجزا شود و اجازه وقوع خوردگی زیر رسوبات و/ یا در یک آب مایع جدا شده را فراهم کند. خوردگی تشدید شده با جریان عبارتی است که به منظور توصیف افزایشی در خوردگی که بر اثر تلاطم زیاد سیال، به سبب جریان یک سیال روی سطحی در یک سیستم جاری تک جزئی یا چند جزئی حاصل می شود، استفاده می گردد. خوردگی زیر رسوبات عبارتی است که به منظور توضیح خوردگی افزایش یافته که در یک فاز آبی مجزا در زیر رسوبات جامدات غیرفلزی روی یک سطح فلزی رخ داده و از تلاطم پایین جریان حاصل می شود، استفاده می گردد.

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.