تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس به آلومینیوم AA 6061-T651 بر تشکیل عیوب جوش

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
32,800 تومان 8,200 تومان
فروش
0

توضیحات

مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس به AA 6061-T651 بر تشکیل عیوب جوش

Experimental investigation of process parameters on defects generation in copper to AA6061-T651 friction stir welding

چکیده

با توجه به اختلاف زیاد در خواص ترمو فیزیکی مواد نامتجانس مس و آلومینیوم، جوشکاری FSW آنها با مشکل مواجه است. در تحقیق حاضر به مطالعه تشکیل عیوب جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس و آلومینیوم تحت شرایط مختلف فرایند پرداخته شده است. تاثیر طرح ابزار، انحراف پین، سرعت جوشکاری و زاویه برخورد بر روی تشکیل عیوب مورد مطالعه تجربی قرار گرفت. مشاهدات عینی و مطالعات ریزساختاری برای ارزیابی این سیستم انجام شد. عیوب حفره، تخلخل، ترک و پلیسه به خاطر انتخاب نامناسب پارامترهای فرایند FSW شناسایی شدند. پروفیل پین ابزار، قطر شانه، انحراف پین، سرعت جوشکاری و زاویه برخورد کیفیت جوش های FSW غیرهمجنس مس/ آلومینیوم را تحت تاثیر قرار می دهند.

جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس به آلومینیوم AA 6061-T651

ABSTRACT

Dissimilar materials copper and aluminum joining is difficult to achieve by friction stir welding due to the enormous difference of their thermo-physical performances. Present investigation provides a study on friction stir welding defects under different process parameters of dissimilar copper-aluminum system. Effect of tool design, tool pin offset, welding speed and tilt angle on defects formation studied experimentally. Visual observations and macrostructure examinations were performed to study the different defects for dissimilar copper-aluminum friction stir welding system. Voids, pores, cracks, surface lines and flash effects were observed due to inappropriate parameters of friction stir welding. Tool pin profile, shoulder diameter, tool pin offset, welding speed and tilt angle affect the quality of dissimilar copper-aluminum friction stir welding.

دانلود مقاله انگلیسی PDF

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.