تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس به آلومینیوم AA 6061-T651 بر تشکیل عیوب جوش

قیمت اصلی 32,800 تومان بود.قیمت فعلی 8,200 تومان است.