رفتار خستگی سوپر آلیاژ پایه نیکل تک کریستالی CMSX-4

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
15,500 تومان
فروش
0

توضیحات

وابستگی رفتار خستگی دمابالا و سیکل پایین سوپر آلیاژ پایه نیکل تک کریستالی CMSX-4 و CMSX-6 به مورفولوژی’γ/γ

Dependence of the high-temperature low-cycle fatigue behaviour of the monocrystalline nickel-base superalloys CMSX-4 and CMSX-6 on the γ/γ’-morphology

چکیده

آزمون‌های خستگی دما بالا (۹۵۰ و ۱۰۵۰ درجه سانتی گراد) و سیکل پایین (LCF) روی نمونه‌های تک‌بلور سوپر آلیاژ پایه نیکل CMSX-4  و CMSX-6 سخت‌شده با فاز’γ انجام شد. هدف، بررسی تاثیر موفولوژی‌های مختلف ‘γ/γ بر رفتار LCF بود. برای این منظور، آزمون‌های LCF روی نمونه‌های مختلف با سه مورفولوژی اولیه‌ی مختلف ‘γ/γ  یعنی ذرات مکعبی ‘γ ، و به ترتیب الوارهای ‘ γ/γ عمود بر محور تنش و الوارهای ‘ γ/γ  موازی با محور تنش انجام شد.

ساختارهای الواری به‌وسیله‌ی یک دفرمگی ناشی از لغزش دما بالا (کرنش پلاستیک < 4%) در کششی یا فشار ایجاد شدند. آزمون LCF نشان داد که طول عمر خستگی در نمونه‌های با ساختار ‘γ/γ الواری عمود بر محور تنش کاهش و در نمونه‌های با ساختارهای ‘γ/γ الواری موازی با محور تنش افزایش یافت و نمونه‌های با ذرات مکعبی ‘γ/γ طول عمر خستگی متوسطی را نشان دادند. دلیل این رفتار از تصاویر فرکتوگرافی بررسی شده و به دست آمد. ترک‌های ناشی از خستگی سوپر آلیاژ پایه نیکل به طور معمول در راستای کانال‌های γ و یا در میانه‌های ‘ γ/γ حرکت کرده و از برش و رد شدن از فاز ‘γ/γ خودداری می‌کنند. بنابراین رشد ترک ناشی از خستگی در ساختارهای دارای الوارهای ‘γ/γ عمود بر محور تنش تسهیل شده و در ساختاری با الوارهای ‘γ/γ موازی با محور تنش از رش آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.

جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

رفتار خستگی سوپر آلیاژ پایه نیکل

ABSTRACT

Strain-controlled high-temperature (950 and 1050°C) low-cycle fatigue (LCF) experiments were conducted on monocrystalline specimens of the γ’-hardened nickel-base superalloys CMSX-4 and CMSX-6. The goal was to investigate the effect of different γ/γ’-morphologies on the LCF behaviour. For this purpose, the LCF tests were performed on specimens with three different initial γ/γ’-morphologies, namely cuboidal γ’-particles, γ/γ’-rafts perpendicular and γ/γ’-rafts parallel to the stress axis, respectively.

The raft structures had been introduced by a small high-temperature creep pre-deformation (plastic strain 50.4%) in tension or compression. The LCF tests showed that the fatigue lives were reduced for specimens with γ/γ’-rafts perpendicular to the stress axis and extended for specimens with γ/γ’-rafts parallel to the stress axis. Specimens with cuboidal γ/γ’-particles exhibited intermediate fatigue lives. Fractographic investigations revealed the reasons for this behaviour. The fatigue cracks usually followed along the γ-channels or the γ/γ’-interfaces and avoided cutting the γ’-phase. Thus, fatigue cracking was facilitated when the γ/γ’-rafts were perpendicular to the stress axis and obstructed, when the γ/γ’-rafts lay parallel to the stress axis.

دانلود مقاله انگلیسی PDF

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.