خواص الکتریکی لایه های نانوکریستالی CdTe به روش تبخیر حرارتی

9,900 تومان