ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم ۷۰۷۵ فراوری شده به روش اکستروژن پیچشی

قیمت اصلی 58,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500 تومان است.