آلیاژهای Ti-25Nb-xSn ریختگی برای کاربردهای بیوپزشکی

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
9,900 تومان
فروش
0

توضیحات

The structure and mechanical properties of

as-cast Ti–۲۵Nb–xSn alloys for biomedical applications

ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ti -25Nb-xSn ریختگی برای کاربردهای پزشکی زیستی

ABSTRACT

The effects of tin on the structure and mechanical properties of a Ti–۲۵Nb-based system were studied with an emphasis on improving the strength/modulus ratio. Commercially pure titanium (c.p. Ti) was used as a control. As-cast Ti–۲۵Nb and a series of Ti–۲۵Nb–xSn (x=1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, and 15 wt%) alloys prepared using a commercial arc-melting vacuum pressure casting system were investigated. The experimental results showed that the as-cast Ti–۲۵Nb has an α″ phase, and when 1–۵ wt% Sn was introduced into the Ti–۲۵Nb alloy, the structure remained essentially unchanged. However, with 7–۱۵ wt% Sn, retention of the metastable β phase began. Among the developed Ti–۲۵Nb–xSn alloys, all the alloys had good ductility, and Ti–۲۵Nb–۸Sn and Ti–۲۵Nb–۹Sn alloys had lower bending moduli (52 and 53 GPa, respectively) than c.p. Ti (99 GPa) and the other Ti–۲۵Nb-based alloys (61–۱۳۳ GPa).

Moreover, Ti–۲۵Nb–۹Sn and Ti–۲۵Nb–۱۱Sn alloys exhibited higher bending strength/modulus ratios, as large as 20.5 and 20.6, respectively, higher than those of c.p. Ti (8.5) and the Ti–۲۵Nb alloys (19.8). The Ti–۲۵Nb–۱۰Sn (41°) and Ti–۲۵Nb–۱۱Sn (46°) alloys had superior elastically recoverable angles, about 17.0 and 15.2 times greater than that of c.p. Ti, respectively. In the current search for a better implant material, β-phase Ti–۲۵Nb-(8–۱۱)Sn alloys show considerable promise due to their low moduli, ductile properties, excellent elastic recovery capability, reasonably high strength (or high strength/modulus ratio), and better shape memory effect.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ti -25Nb-xSn ریختگی برای کاربردهای پزشکی زیستی

چکیده

اثرات قلع بر ساختار و خواص مکانیکی سیستم آلیاژی بر پایه Ti-25Nb-Sn با تاکید بر بهبود نسبت استحکام/مدول مطالعه گردید. تیتانیوم خالص تجاری (c.p Ti) نیز برای کنترل مطالعه شد. Ti-25Nb ریختگی مجموعه ای از آلیاژهای Ti-25Nb-xSn (x=1,3,5,7,8,9,10,11,13 and 15 wt.%) که با سیستم ریختگی تحت فشار خلا ذوب قوسی آماده شده بود بررسی شدند. نتایج عملی نشان داد که Ti-25Nb دارای فاز است هنگامی که ۱تا ۵ درصد وزنی قلع به آلیاژ Ti -25Nb اعمال شد، حفظ فاز شبه پایدار β آغاز شد. در میان آلیاژهای Ti-25Nb-xSn توسعه یافته، همه آلیاژها داکتیلیته خوبی داشتند و آلیاژهای   Ti-25Nb-8Sn و  Ti-25Nb-9Sn (به ترتیب GPa 52 و ۵۳)دارای مدول خمش کمتری از c.p. Ti (GPa 99) و سایر آلیاژهای برپایه Ti-25Nb بودند (GPa 133-61).

بعلاوه Ti-25Nb-9Sn و Ti-25Nb-11Sn نسبت های بالاتر استحکام/مدول به مقدار به ترتیب ۵/۲۰ و ۶/۲۰ از خود نشان دادند که بالاتر از مقادیر مربوط به c.p. Ti (5/8) و آلیاژهای (Ti-25Nb (8/19 بود.  آلیاژهای Ti-25Nb-10Sn °۴۱و Ti-25Nb-11Sn ° ۴۶ دارای زوایای قابل بازیابی الاستیک بالاتری، به ترتیب حدود ۱۷ و ۲/۱۵ برابر بزرگتر از مقدار مربوط به c.p. Ti بودند. در کاوش حاضر بدنبال یک ماده ایمپلنت بهتر، آلیاژ Ti -25Nb-(8-11)Sn با فاز β نوید قابل توجهی را بدلیل مدول های پایین، خواص داکتیل، ظرفیت بازیابی الاستیک فوق العاده، استحکام بسیار بالا (یا نسبت استحکام/مدول بالا) و اثر بهتر در ایجاد آلیاژهای حافظه دار، ایجاد نمودند.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.