رفتار سینترینگ و خواص دی الکتریکی سرامیک ها Sintering behavior and dielectric properties of BaTiO3 ceramics

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
5,900 تومان
فروش
0

توضیحات

Sintering behavior and dielectric properties of

BaTiO3 ceramics with glass addition for

internal capacitor of LTCC

رفتار سینترینگ و خواص دی الکتریکی سرامیک های BaTiO3

با افزودنی شیشه برای خازن داخلی LTCC

ABSTRACT

The addition effects of ZnO–B2O3–SiO2 (ZBS) glass on both the sintering behavior and dielectric properties of BaTiO3 were investigated in developing low-temperature-fired BaTiO3-based ceramics for LTCC devices. X-ray diffractometer (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and a dilatometer were used to examine the effect of ZBS glass on BaTiO3 densification and the chemical reaction between the glass and BaTiO3. The results indicate that ZBS glass can be used as a sintering aid to reduce the sintering temperature of BaTiO3 from 1300 to 900 ◦C without secondary phase formation. The dielectric properties of BaTiO3 with ZBS glass sintered at 900 ◦C show a relative density of 95%, a high dielectric constant of 994, and a dielectric loss of 1.6%.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

چکیده

اثر افزودن شیشه‌ی (ZnO-B2O3-SiO2 (ZBS هم بر روی رفتار سینترینگ و هم خواص دی الکتریک BaTiO3 در توسعه‌ی سرامیک‌های پایه BaTiO3 با سینترینگ در دمای پایین برای دستگاه‌های LTCC بررسی شده است. پراش گر اشعه‌ی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، و یک دیلاتومتر برای آزمایش اثر شیشه‌ی ZBS روی متراکم سازی BaTiO3 و واکنش شیمیایی بین شیشه و BaTiO3 استفاده شد.

نتایج نشان داد که شیشه‌ی ZBS می‌تواند به عنوان کمک سینتر برای کاهش دمای سینتر BaTiO3 از ۱۳۰۰ به ۹۰۰ سانتیگراد بدون تشکیل فاز ثانویه دوم استفاده شود. خواص دی الکتریک BaTiO3  سینتر شده با شیشه‌ی ZBS در ۹۰۰ درجه سانتیگراد دانسیته‌ی نسبی ۹۵%، ضریب دی الکتریک بالا و برابر ۹۹۴، و افت دی الکتریک برابر ۱٫۶% نشان می‌دهد.

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

 

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.