روغن در ترانسفورماتور ها

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,000 تومان است.