مورفولوژی و ریزساختار مارتنزیت در فولاد

قیمت اصلی 118,400 تومان بود.قیمت فعلی 29,600 تومان است.