سایش ساینده و کاربرد آن در دندانه حفرکننده (Abrasive wear and its application to digger teeth)

قیمت اصلی 77,900 تومان بود.قیمت فعلی 23,500 تومان است.