مشخصه یابی TEM و سنتز نانوذرات B4C بوسیله آسیاکاری پرانرژی

قیمت اصلی 54,800 تومان بود.قیمت فعلی 13,700 تومان است.