متالورژی مواد مکانیک جوش بازرسی | مت شاپ

ویژگی های نانوساختار ZnO با استفاده از روش رسوب حمام شیمیایی اصلاح شده

Synthesis and characterization of ZnO nano structures using modified chemical bath deposition method

سنتز و ویژگی های نانوساختار ZnO با استفاده از روش رسوب حمام شیمیایی اصلاح شده

ABSTRACT

ZnO thin films were deposited using a simple, convenient and an inexpensive modified chemical bath method along with subsequent air annealing. The reaction mechanism for the growth of the ZnO nano structure after the air annealing is also discussed. SEM observations reveal the formation off lower like nano structures that are composed of leaf-like petals of thin nano sheets. The annealed ZnO nano structures grow with the hexagonal crystal structure. The ZnO nano structure exhibits a blue shift in its optical absorption spectrum. The room temperature photo luminescence study reveals UV emission peaks due to near band edge emissions along with defect related blue and green emission peaks.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

سنتز نانوساختار ZnO با استفاده از روش رسوب حمام شیمیایی اصلاح شده

چکیده

نوار نازک ZnO با استفاده از روشی ارزان و آسان و اصلاح شده انباشت میشود و بعد از آن بازپخت میشود. مکانیزم واکنش برای رشد نانوساختار ZnO بعد از بازپخت هوا مورد بحث قرار خواهد گرفت. مشاهدات SEM مشخص کرد که حالت نانوساختارها مانند گل می باشد که متشکل از برگ های گل شکل است. ZnO بازپخت نانوساختارها رشد ساختاری کریستالی شش ضلعی دارند. نانوساختار ZnO یک تغییر آبی در جذب طیف بصری از خود نشان می دهد. دمای اتاق در لومینانس نوری و تحقیقات آن مشخص کرد که انتشار UV به اوج خود می رسد در هنگامی که در کنار باند حاشیه ی انتشاری و آنجا کار به خطا کشیده می شود که انتشار در اوج آبی و سبز باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.

0