متالورژی مواد مکانیک جوش بازرسی | مت شاپ

سنتز نانو میله های ZnO به روش تبخیر حرارتی ساده

Synthesis of large size ZnO micro rods by a simple way of thermal evaporation

سنتز نانو میله های ZnO با اندازه ی بزرگ با روش تبخیر حرارتی ساده

ABSTRACT

Large size needle-like ZnO microrods with diameters around 100μm and length of up to 2.5 mm have been achieved by a simple method ofthermal evaporation of ZnO powder discs in the open air. Metallic catalysts and vacuum condition are not necessary. Both the micro-sized andnano-sized ZnO rods were grown vertically at different sites of the substrate. The as-synthesized microrods and nanorods are pure ZnO withoutany other element, and both of them consist of single crystalline cores with hexagonal cross sections. As determined by the electron diffractionand high-resolution TEM image, the growth direction of ZnO micro/nanorods is [0001] and most of them are free from defects and dislocations.The formation mechanisms for the microrods and nanorods in different sizes have been preliminary presented. The technique developed in thiswork makes it possible to fabricate the large size ZnO microrods.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

سنتز نانو میله های ZnO به روش تبخیر حرارتی ساده

چکیده

نانو میله ZnO سوزنی شکل با حجم زیاد به شعاع حدودum 100و طولmm 5/2 با روش تبخیر حرارتی ساده در صفحات پودر ZnO در هوای آزاد به دست آمد. در این تحقیق هیچ نیازی به شرایط خلأ و کاتالیزهای متالیک نیست. حجم نانو ZnO  و ZnO سایز میکرو به طور عمودی در بخش های مختلف لایه ها رشد کردند. میکرومیله های سنتز شده و نانو میله های ZnO هیچ عناصر دیگری در آن ها وجود ندارد یعنی خلوص بالایی دارند و هر دوی آن ها متشکل از هسته های کریستالین واحد با مقطع عرضی هشت وجهی می باشند. همانطور که با روش انتشار الکترون و کیفیت بالای عکس های TM مشخص شد، مسیر رشد نانو میله ی ZnO 0001 بوده و بیشتر آن ها بدون ناجابجایی و عیب بودند. مکانیزم تشکیل میکرومیله و نانو میله ها در اندازه های  متفاوت بیان شده است. تکنیک و روش ایجاد شده در این تحقیق امکان ساختن نانو میله های ZnO حجم بزرگ را میسر کرده است.

 

جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.

0