مشخصه ‎های ضخامت پوسته در ورق تولید شده به روش ریخته ‎گری مداوم

14,500 تومان