شبیه سازی ساخت قالب بویلر با استفاده از Webots

قیمت اصلی 38,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500 تومان است.