مکانیزم نفوذ فلاکس در جوشکاری تیگ برای آلیاژ آلومینیوم

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
12,600 تومان
فروش
0

توضیحات

Study of mechanism of activating flux increasing

weld penetration of AC A-TIG welding for aluminum alloy

مطالعه مکانیزم افزایش مکانیزم نفوذ فلاکس فعال ساز جوشکاری AC  A-TIG

برای آلیاژ آلومینیوم

ABSTRACT

When multi-component flux AF305 is used as surface activating flux for an aluminum alloy, the weld penetration of activating flux-tungsten inert-gas (A-TIG) welding is over two times more than that of conventional TIG welding. Using A-TIG welding with the modes of alternating current (AC), direct current electrode negative (DCEN) and direct current electrode positive (DCEP), respectively, the flux differently affects weld penetration when the polarity is different. After studied the effect of compelled arc constriction on weld penetration of AC welding, it is believed that the constriction of the whole arc root is not the main mechanism that flux AF305 dramatically improves weld penetration. The penetration has a relationship with the separate distribution of slag on the weld surface. Then, an observation of scanning electron microscopy (SEM) and an electronic data systems (EDS) analysis of slag were performed respectively. The separate distribution of slag on the weld pool during welding and the great constriction of arc spots were confirmed by TIG welding with helium shielding gas. The relationship between slag distribution and weld penetration was studied by adding aluminum powder into flux AF305 to change the distribution of slag. During welding, the separate distribution of slag on the weld pool results in the great constriction of arc spots, an increase in arc spot force, and an increase in Lorentz force within the arc and weld pool. Finally, the weld penetration is increased.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

چکیده

وقتی فلاکس چند عنصر AF305 به عنوان فلاکس فعال ساز سطح برای آلیاژ آلومینیوم استفاده می شود، نفوذ جوش جوشکاری فلاکس فعال ساز گاز بی اثر تنگستن (A-TIG) دو برابر بیشتر از TIG  مرسوم است. با استفاده از جوشکاری A -TIG با مدل های جریان تناوبی (AC)؛ الکترود جریان مستقسم منفی (DCEN)و جریان مستقیمم الکترود مثبت (DCEP) فلاکس به طور متفاوت وقتی که قطبیت متفاوت باشد بروی نفوذ جوش تاثیر میگذارد. بعد از مطالعه تاثیر قوس منقبض شده تحمیلی بروی نفوذ جوش جوشکاری AC، معتقدند که انقباض تمامی ریشه قوس، مکانیزم اصلی که فلاکس AF305 به طور چشمگیری نفوذ جوش را بهبود می بخشد نمی باشد. نفوذ با توزیع جداگانه سرباره سطح جوش رابطه دارد. سپس به ترتیب مشاهده میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و آنالیز سیستم های داده الکترونیکی ( EDS) سرباره انجام شد. توزیع جداگانه سرباره روی حوضچه جوش در طول جوشکاری و انقباض زیاد محل¬های قوس بوسیله جوشکاری (TIG) با گاز محافظ هلیوم مورد تائید قرار گرفتند . رابطه بین توزیع سرباره و نفوذ جوش بوسیله اضافه کردن پودر آومینیوم به داخل فلاکس AF305 برای تغییر توزیع سرباره مورد مطالعه قرار گرفت. در طول جوشکاری، توزیع جداگانه سرباره روی حوضچه جوش منجر به انقباض زیاد محل قوس، افزایش در نیروی قوس و افزایش در نیروی لورنت در داخل قوس و حوضچه جوش می شود. در نهایت، نفوذ جوش افزایش میابد .

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.