اثر پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
14,900 تومان
فروش
0

توضیحات

The effect of ageing upon the microstructure and mechanical properties of type 15-5 PH stainless steel

اثر پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن ۱۵-۵ PH

ABSTRACT

Microstructures developed in commercial 15-5 PH precipitation-hardened stainless steel after different heat treatments have been studied. In the as received condition, two types of carbides, NbC and M7C3, were present. Age hardening involves initial formation of fine precipitates rich in copper. Conventional transmission electron microscopy (TEM) and high resolution electron microscopy (HREM) studies have revealed the formation of a 9R structure copper precipitates (4 nm) in the samples aged at temperatures below 500 8C. However, at higher temperatures, in addition to the formation of these precipitates, the austenite phase was formed.

After ageing at 500 8C for 128 h, M23C6 carbides were observed. The majority of the M23C6 carbides were in the interface of martensitic matrix and retained austenite. A second type of copper precipitate being, spherical in shape, were observed on ageing at 650 8C. TEM and X-ray microanalysis on thin foils and on carbon extraction replicas used for analysing the structure and metallic compounds of these precipitates. The mechanical properties following strain deformation has been carried out using scanning electron microscope (SEM), TEM and HREM. At peak aged, the 15-5 PH alloy exhibit brittle failure, the major fracture mode was cleavage and/or quasicleavage. # 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

اثر پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن فولاد زنگ نزن 15-5 PH

چکیده

ریزساختارهای ایجاد شده در فولاد زنگ نزن ۱۵-۵ PH رسوب سختی شده بعد از عملیات های حرارتی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایط دریافتی، دو نوع کاربید NbC و M7C3 وجود داشتند. پیرسختی سازی مستلزم تشکیل اولیه رسوبات ریز غنی از مس می باشد. بررسی های میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی با قدرت تفکیک بالا (HREM) تشکیل رسوبات مس با ساختار ۹R ( nm 4 ) در نمونه های پیرسازی شده در دمای کمتر از °C 500 را نشان داد. اما در دماهای بالاتر، علاوه بر تشکیل این رسوبات، فاز آستنیت نیز تشکیل شد.

بعد از پیرسازی در دمای °C 500 بمدت h 128 ، کاربیدهای M23C6 مشاهده شدند. اکثر کاربیدهای M23C6 در فصل مشترک زمینه مارتنزیتی و آستنیت باقیمانده بودند. یک نوع رسوب مس دیگری که شکل کروی داشت، در اثر پیرسازی در دمای °C 650 مشاهده شد. میکروآنالیزهای TEM و پراش اشعه ایکس بر روی فویل های نازک و نسخه های استخراج کربن به منظور آنالیز ساختار و ترکیبات فلزی این رسوبات مورد استفاده قرار گرفتند. خواص مکانیکی بعد از تغییرشکل کرنشی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، TEM و HREM بررسی شدند. در پیرسازی در دمای ماکزیمم، آلیاژ ۱۵-۵ PH شکست ترد نشان می دهد و حالت شکست اصلی تورق (رخ مانند) و یا شبه تورق بودند. دید. SCC برای نمونه ی دارای ترک در خاک و تحت بار مداوم نیز رخ داد و فاکتور شدت تنش آستانه ای SCC K_ISCC=0.73K_C بود.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.