جوشکاری فولاد زنگ نزن ۳۱۶ به روش تیگ

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
9,900 تومان
فروش
0

توضیحات

Acoustic emisson and ultrasonic wave characteristics

in TIG-welded 316 stainless steel

مشخصات انتشار آکوستیک و امواج مافوق صوت در

فولاد ضد زنگ ۳۱۶ جوش داده شده به روش TIG

ABSTRACT

A TIG welded 316 stainless steel materials will have a large impact on the design and the maintenance of invessel components including pipes used in a nuclear power plant, and it is important to clear the dynamic behavior in the weld part of stainless steel. Therefore, nondestructive techniques of acoustic emission (AE) and ultrasonic wave were applied to investigate the damage behavior of welded stainless steel. The velocity and attenuation ratio of the ultrasonic wave at each zone were measured, and a 10 MHz sensor was used. We investigated the relationship between dynamic behavior and AE parameters analysis and derived the optimum parameters to evaluate the damage degree of the specimen. By measuring the velocity and the attenuation of an ultrasonic wave propagating each zone of the welded stainless steel, the relation of the ultrasonic wave and metal structure at the base metal, heat affected zone (HAZ) metal and weld metal is also discussed. The generating tendency of cumulated counts is similar to that of the load curve. The attenuation ratios from the ultrasonic test results were 0.2 dB/mm at the base zone, and 0.52 dB/mm and 0.61 dB/mm at the HAZ zone and weld zone, respectively.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

فولاد ضد زنگ 316 جوش داده شده به روش TIG

چکیده

فولاد ضد زنگ ۳۱۶ جوش داده شده به روش TIG تاثیر زیادی در طراحی و نگهداری اجزای عروقی از جمله لوله های مورد استفاده در نیروگاه هسته¬ای خواهد داشت، و برای روشن شدن رفتار دینامیکی در بخش جوش  فولاد ضد زنگ اهمیت دارد. بنابراین، تکنیک های غیرمخرب انتشار آکوستیک (AE) و امواج مافوق صوت برای بررسی رفتار آسیب دیدن فولاد ضد زنگ جوش داده شده استفاده شد. نسبت سرعت و میرایی موج مافوق صوت در هر منطقه اندازه گیری و یک حسگر ۱۰ مگاهرتز استفاده شد. ما رابطه بین رفتار پویا و آنالیز پارامترهای AE را بررسی و پارامترهای بهینه رابرای ارزیابی میزان آسیب نمونه استخراج کردیم. با اندازه گیری سرعت و میرایی موج مافوق صوت منتشر شده در هر منطقه از فولاد ضد زنگ جوش داده شده، ارتباط موج مافوق صوت و ساختار فلزی در فلز پایه، فلز با منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ) و فلز جوش نیز بحث شد. گرایش تولید تعداد تجمعی مشابه منحنی بار است. نسبت میرایی نتایج آزمایش اولتراسونیک dB/mm 2/0 در منطقه پایه، و dB/mm 52/0 و dB/mm 61/0 به ترتیب در منطقه HAZ و منطقه جوش بودند.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.