متالورژی مواد مکانیک جوش بازرسی | مت شاپ

اثر pH بر خواص فیلم های نازک ZnS لایه نشانی شده

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
5,900 تومان
فروش
0

توضیحات

Influence of pH onpropertiesof ZnS thin films deposited on SiO2 substratebychemicalbathdeposition

اثر pH بر خواص فیلم های نازک ZnS لایه نشانی شده روی زیرلایه SiO2 به روش لایه نشانی حمام شیمیایی

ABSTRACT

This work focuses on the study of zinc sulfide (ZnS) thin films prepared by chemical bath deposition. The effect of the pH ranging from 10.0 to 10.75 on quality of ZnS thin films on SiO2 substrate is investigated. The effect of pH on the surface showed that the variation of pH has a significant effect on the morphology of the ZnS thin lms. The sample with pH value of 10.50 was uniform, free of agglomerates Chemical bath deposition with band gap energy about 3.67 eV. The resistivity of ZnS thin films on SiO2 substrate with different pH value were about 107Ω cm. 

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

فیلم های نازک ZnS

چکیده

این پژوهش بر مطالعه فیلم های نازک ZnS تولید شده توسط روش لایه نشانی حمام شیمیایی متمرکز شده است. اثر pH متغیر از ۱۰ تا ۷۵/۱۰ بر کیفیت فیلم های نازک ZnS روی زیرلایه SiO2بررسی می شود. اثر pH بر سطح نشان داد که تغییرات pH اثر محسوسی بر مورفولوژی فیلم های نازک ZnS دارد. نمونه با مقدار pH معادل ۵/۱۰ یکنواخت، بدون کلوخه و با انرژی شکاف باند تقریبی eV 67/3 بود. ضریب مقاومت فیلم های نازک ZnS روی زیرلایه SiO2 با مقدار pH مختلف تقریبا  Ω cm 107 بود.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.

مشخصه یابی فیلم های نازک ZnS تولید شده از طریق حمام شیمیایی ZnS thin films

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
14,900 تومان
فروش
0

توضیحات

فیلم های نازک ZnS

Characterization of ZnS thin films synthesized through a non-toxic precursors chemical bath

مشخصه یابی فیلم های نازک ZnS تولید شده از طریق حمام شیمیایی دارای پیش ماده های غیرسمی

ABSTRACT

In solar cells, ZnS window layer deposited by chemical bath technique can reach the highest conversion efficiency; however, precursors used in the process normally are materials highly volatile, toxic and harmful to the environment and health (typically ammonia and hydrazine). In this work the characterization of ZnS thin films deposited by chemical bath in a non-toxic alkaline solution is reported. The effect of deposition technique (growth in several times) on the properties of the ZnS thin film was studied. The films exhibited a high percentage of optical transmission (greater than 80%); as the deposition time increased a decreasing in the band gap values from 3.83 eV to 3.71 eV was observed. From fi chemical analysis, the presence of ZnS and Zn(OH)2 was identi ed and X-ray diffraction patterns exhibited a clear peak corresponding to ZnS hexagonal phase (10 3) plane, which was confi rmed by electron diffraction patterns. From morphological studies, compact samples with well-defined particles, low roughness, homogeneous and pinhole-free in the surface were observed. From obtained results, it is evident that deposits of ZnS–CBD using a non-toxic solution are suitable as window layer for TFSC. 

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

فیلم های نازک ZnS

چکیده

در سلول های خورشیدی، لایه پنجره ای ZnS لایه نشانی شده توسط روش حمام شیمیایی می تواند به بالاترین بازدهی تبدیل دست یابد؛ اما، پیش ماده های بکار رفته در فرآیند معمولا مواد بسیار فرار، سمی و مضر برای محیط زیست و سلامتی هستند (معمولا آمونیاک و هیدرازین). در این کار، مشخصه یابی فیلم های نازک ZnS لایه نشانی شده  توسط حمام شیمیایی در یک محلول قلیایی غیرسمی گزارش می شود. اثر روش لایه نشانی (رشد چندین باره) بر خواص فیلم نازک ZnS مطالعه شد. فیلم ها درصد بالایی عبور نوری (بیش از ۸۰ درصد) نشان دادند؛ با افزایش زمان لایه نشانی، کاهشی در مقادیر شکاف باند از eV 83/3 تا ۷۱/۳ مشاهده شد. از آنالیز شیمیایی، وجود ZnS و Zn(OH)2 شناسایی شد . الگوهای پراش پرتوی ایکس یک قله واضح متناظر با صفحه (۱۰۳) فاز هگزاگونال ZnS نشان دادند که با الگوهای پراش الکترونی تائید شد. از مطالعات مورفولوژیکی، نمونه هایی فشرده با ذرات کاملا مشخص، با ناهمواری کم، همگن و بدون سوراخ در سطح مشاهده شدند. از نتایج بدست آمده، آشکاراست که لایه های ZnS-CBD با استفاده از یک محلول غیرسمی، عنوان لایه پنجره ای برای TFSC مناسب هستند.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.