قالب پرکنندگی مذاب های تیتانیوم در قالب هایی که به صورت عمودی می چرخند

14,900 تومان