متالورژی پودر بیوکامپوزیت Ti35 Nb2.5 Sn و زینترسازی

نمره 0 از 5
امتیاز: 0 از 0
منقضی شده
5,900 تومان
فروش
1

توضیحات

متالورژی پودر بیوکامپوزیت

Effect of milling time on microstructure of Ti35Nb2.5Sn/10HA

biocomposite fabricated by powder metallurgy and sintering

تاثیر زمان آسیاب کردن بر ریزساختار بیوکامپوزیت Ti35Nb2.5Sn/10HA

تولید‌شده با متالورژی پودر و زینتر‌سازی

ABSTRACT

A new β-Ti based Ti35Nb2.5Sn/10 hydroxyapitite (HA) biocompatible composite was fabricated by mechanical milling and pulsed current activated sintering(PCAS). The microstructures of Ti35Nb2.5Sn/10HA powder particles and composites sintered from the milled powders were studied. Results indicated that α-Ti phase began to transform into β-Ti phase after the powders were mechanically milled for 8 h. After mechanical milling for 12 h, α-Ti completely transformed into β-Ti phase, and the ultra fine Ti35Nb2.5Sn/10HA composite powders were obtained. And ultra fine grain sized Ti35Nb2.5Sn/10HA sintered composites were obtained by PCAS. The hardness and relative density of the sintered composites both increased with increasing the ball milling time.

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

 

متالورژی پودر بیوکامپوزیت

چکیده

کامپوزیت جدید زیست‌سازگار هیدروکسی آپاتیت(HA) Ti35Nb2.5Sn/10 پایه β-Ti با آسیاب کردن مکانیکی و زینترسازی فعال‌شده جریان پالسی (PCAS) تولید شد. ریزساختار ذرات پودری Ti35Nb2.5Sn/10HA و کامپوزیت‌های زینترشده از پودر‌های آسیاب شده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فاز α-Ti شروع به دگرگونی به β-Ti به مدت ۸ ساعت پس از آن‌که پودر‌ها به صورت مکانیکی آسیاب شدند. پس از  آسیاب کردن مکانیکی به مدت ۱۲ ساعت، α-Ti به طور کامل به فاز β-Ti تیدیل شدند، و پودر‌های کامپوزیتی فوق ریز Ti35Nb2.5Sn/10HA حاصل شدند. و دانه‌های فوق ریز کامپوزیت‌های زینتر شده Ti35Nb2.5Sn/10HA  توسط PCAS به دست آمدند. دانسیته  نسبی و سختی کامپوزیت‌های زینتر شده با افزایش زمان آسیاب کردن با ساچمه افزایش پیدا کرد.

 

 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.

پرداخت انلاین

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

فقط کاربرانی که خریدار این محصول هستند میتوانند نظر خود را ارسال کنند.