پیشرفت های اخیر در پوشش های فوق آبگریز CNT و نانواکسید مقاوم به خوردگی

قیمت اصلی 152,800 تومان بود.قیمت فعلی 38,200 تومان است.