اگر کتاب مورد نیاز شما در لیست کتاب‌های موجود در سایت نبود، می‌توانید با ارسال نام کتاب و مشخصات آن به ایمیل matshopbook@gmail.com  با موضوع «سفارش کتاب» اقدام کنید.

توجه: خریداران محترم هیچ هزینه اضافی بابت جستجو و تهیه کتاب توسط مسئول تهیه کتاب فروشگاه اینترنتی کتاب  مت شاپ متحمل نخواهند شد و فقط هزینه بهای مندرج روی خود کتاب اصلی و هزینه ارسال با پیک یا پست را می‌پردازند.