مت شاپ
مت شاپ

مت شاپ

  • سهرودی شمالی, هویزه شرقی تهران, تهران, ایران

  • 021-86031867


پروژه میکروشکل دهی فلزات

۲۴ صفحه در قالب word

به همراه فایل پاورپوینت ارائه

و منابع و مراجع مورد استفاده

84,000 تومان

تاثیر نابجایی ها بر استحکام بخشی کامپوزیت های تقویت شده با الیاف

پژوهش پیش رو شامل ۲۱ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده و مراجع و منابع استفاده شده نیز در انتهای فایل درج گردیده است.

همچنین مجموعه ی کاملی از رفرنس ها در قالب زیپ آورده شده است.

77,000 تومان

نابجایی در پلیمرها

پژوهش پیش رو شامل ۲۱ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده و مراجع و منابع استفاده شده نیز در انتهای فایل درج گردیده است.

همچنین مجموعه ی کاملی از رفرنس ها در قالب زیپ آورده شده است.

52,000 تومان

اثر نابجایی ها در تغییرشکل مواد دوفازی تیتانیوم

پژوهش پیش رو شامل ۳۳ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده و مراجع و منابع استفاده شده نیز در انتهای فایل درج گردیده است.

همچنین مجموعه ی کاملی از رفرنس ها در قالب زیپ آورده شده است.

118,000 تومان

نابجایی در سرامیک ها

پژوهش پیش رو شامل ۲۹ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده و مراجع و منابع استفاده شده نیز در انتهای فایل درج گردیده است.

همچنین مجموعه ی کاملی از رفرنس ها در قالب زیپ آورده شده است.

111,000 تومان

نابجایی در ساختارهای لایه ای

نابجایی در ساختار های لایه ای چکیده در مطالعه حاضر ساختار و رفتار نابجایی ها در ساختارهای لایه ای مورد…

119,000 تومان

انواع تر کننده و خواص آن روی آبکاری الکترولس

پژوهش پیش رو شامل ۵۹ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده و مراجع و منابع استفاده شده نیز در انتهای فایل درج گردیده است.

همچنین مجموعه ی کاملی از رفرنس ها در قالب زیپ آورده شده است.

88,500 تومان

سخت کاری سطحی آلومینیوم به روش FSP

پژوهش پیش رو شامل ۸۲ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده و مراجع و منابع استفاده شده نیز در انتهای فایل درج گردیده است.

همچنین مجموعه ی کاملی از رفرنس ها در قالب زیپ به همراه فایل پاورپوینت ارئه ضمیمه  شده است.

343,000 تومان

خستگی آلیاژهای آلومینیوم به ویژه ۷۰۷۵AL

پژوهش پیش رو شامل ۵۹ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده و مراجع و منابع استفاده شده نیز در انتهای فایل درج گردیده است.

همچنین مجموعه ی کاملی از رفرنس ها در قالب زیپ به همراه فایل پاورپوینت ارئه ضمیمه  شده است.

240,000 تومان

کامپوزیت های پلیمری مورد استفاده در صنعت اتومبیل

پژوهش پیش رو شامل ۶۰ صفحه بوده و در قالب ورد نگارش شده است. همچنین مراجع و منابع استفاده شده در انتهای فایل درج شده و علاوه بر آن فایل اصلی منابع در قالب پی دی اف ارائه شده است.

226,000 تومان