75%
تخفیف

آنالیز تجربی- تئوری فواصل دندریتی اولیه و سلولی در حین انجماد انجماد آلیاژ قلع و سرب (Sn-Pb)

آنالیز تجربی- تئوری فواصل دندریتی اولیه و سلولی در حین انجماد تک جهته آلیاژهای انجماد آلیاژ قلع و سرب Sn-Pb…

9,700 تومان
75%
تخفیف

آنالیز تخلخل و رفتار اکسیداسیون پوشش YSZ و YSZ/LaPO4

آنالیز تخلخل و رفتار اکسیداسیون پوشش YSZ و YSZ/LaPO4 Porosity analysis and oxidation behavior of plasma sprayed YSZ and YSZ/LaPO4…

21,900 تومان
60%
تخفیف

آنالیز دیلاتومتری فولاد سخت شده پر کربن

بررسی­ های دیلاتومتری تبدیلات فازی در طول گرمایش و سرمایش فولاد پرکربن غیرآلیاژی سخت­ شده Dilatometric investigations of phase transformations…

46,800 تومان
60%
تخفیف

آنالیز سینتیک فرایند تجزیه وانادیم با روش نمک ذوب شده KOH

آنالیز سینتیک فرایند تجزیه وانادیم با روش نمک ذوب شده KOH Kinetics analysis of decomposition of vanadium slag by KOH…

37,900 تومان
75%
تخفیف

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار Metallurgical failure analysis of a cracked aluminum 7075 wing internal…

12,500 تومان
75%
تخفیف

آندایزینگ آلومینیوم AA 7050 و مقاومت به خوردگی آلیاژ AA 7050

آندایزینگ آلومینیوم ۷۰۵۰ AA و مقاومت به خوردگی جوش های اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ AA 7050 Anodising and Corrosion resistance of…

30,900 تومان
74%
تخفیف

اتصال آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ و ۷۰۷۵ به تیتانیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

اتصال فلز غیر همسان آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ و ۷۰۷۵ به تیتانیوم با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی Dissimilar Metal Joining of 2024…

13,900 تومان
75%
تخفیف

اتصال فاز مذاب انتقالی روی سیستم آلیاژ Ag-Au-Cu با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی (DSC)

یک مطالعه تجربی از اتصال فاز مذاب انتقالی روی سیستم آلیاژ Ag-Au-Cu با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی An Experimental…

36,200 تومان
74%
تخفیف

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های حافظه داری آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn Effect of alloying on microstructure and shape memory…

9,500 تومان
60%
تخفیف

اثر افزودن Eu بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم A356

اثر افزودن Eu بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم A356 Effect of Eu addition on the microstructures and mechanical…

40,900 تومان
75%
تخفیف

اثر اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر

اثر قوی اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر Strong grain-size effect on…

9,800 تومان
60%
تخفیف

اثر اندازه گندله سنگ آهن بر خواص و ریزساختار آن

اثر اندازه گندله سنگ آهن بر خواص و ریزساختار آن Effect of Iron Ore Pellet Size on its Properties and…

33,500 تومان